Mi | Dolgozatok

A Tízparancsolat a XXI. században

2006. december 14. | utolsó módosítás: 2020. szeptember 26., 02:35

× Ez a cikkünk több mint fél éve lett elhelyezve az oldalon. A tartalma azóta elavulhatott!

Fejér Attila irodalomdolgozata.

Föld – …Primitív bolygó a Galaktikus Birodalom peremén.
Lakói valószínűleg nincsenek tudatában annak, hogy a
Császársághoz tartoznak. Nem használják a galaktikus
időszámítást.
                                                ENCIKLOPÉDIA GALACTICA

A Galaktikus Birodalom virágzása idején megnőtt az érdeklődés a peremvidék barbár lakói iránt. Tudományos program keretében küldték a fiatal 42. megfigyelőt a Föld vonzáskörzetébe az emberiség viselkedésének feltérképezésére. Az enciklopédisták kevés ismerettel rendelkeztek erről a bolygóról, feltételezésük szerint több ezer földi éve a Biblia című könyv határozza meg a zsidó, valamint a keresztény lakosság cselekedeteit, gondolkodását. A megfigyelő figyelmét külön felhívták a „Tízparancsolat” elnevezésű részre, ami körülbelül 3000-3500 földi éve keletkezett. Az alábbiakban módosítások nélkül adjuk közre az ifjú tudós jelentését.

JELENTÉS

Megfigyelt terület: Föld – Európa és Amerika. Fókusz: Magyarország
Megfigyelési idő: Galaktikus idő 11988 (Földi idő az adott területen: Krisztus után 2001-2006, a helyiek szívesen nevezik a XXI. század elejének is)
Megfigyelés célja: az emberek viselkedésének feltérképezése; az úgynevezett „Tízparancsolat” érvényességének vizsgálata

1. parancsolat: „Ne legyenek más isteneid!”
A földi istenek többfélék. Van katolikus, protestáns (ezen belül több változat is létezik), zsidó, mormon; a magukat az adott közösséghez tartozónak valló emberek közül mindegyik elfogadja a „Tízparancsolat” érvényességét. Isten lehet jóságos apóka, teremtő szellem vagy a világot irányító kényúr, esetleg úgynevezett humanista, akire az átlagos halandó nem sokat gondol mindennapi életében. E hittől függetlenül azonban vezérelvük, cselekedeteik alapja a pénz általános imádata, tisztelete. Különböző dolgokra cserélik, melyek részben önfenntartásukhoz szükségesek, részben teljesen feleslegesek. A tárgyak nagyon becsesek számukra, lakásaikat telezsúfolják velük. Szentélyeket emelnek (ezeket ők „plázáknak” hívják), jelesebb ünnepeiken gyönyörűen feldíszítik, és tömegesen keresik fel. Itt szerzik be újabb és újabb tárgyaikat.

2. parancsolat: Ne faragj magadnak képmást semmiről!
A tiltással ellentétben határozottan állíthatom, hogy az emberek dobozokat imádnak. Lakásaik központjában helyezik el, sokaknál a hálószobákban, konyhákban is megtalálható. Munkájuk végeztével leülnek elé, bekapcsolják, és órákon keresztül szótlanul merednek rá, gyakran vacsorájukat is ott fogyasztják el. A szent dobozoknak két fő típusa van: a televízió és a számítógép. A földlakók kondicionálása is ezeken keresztül zajlik, kora kisgyermek koruktól fogva negyedóránként „reklámnak” nevezett szövegeket hallgatnak, melyek újabb és újabb tárgyak megszerzésére ösztönzik őket.

3. parancsolat: Az Úrnak, a te Istenednek hiába ne vedd a nevét!
Az emberek igen gyakran emlegetik Istent mindennapi beszélgetéseik során. Ez a parancsolat sokat veszített erejéből az elmúlt (földi) évszázadok során. Jelenleg divatos a „szókimondó” kifejezések használata, mint írott, mint beszélt formában. Így előadásmódjuk leegyszerűsödött, kevésbé alkalmas bonyolult érzések kifejezésére.

4. parancsolat: Tartsd meg a szombatot, szenteld meg!
Megfigyeléseim elején szembesültem azzal a ténnyel, hogy az emberek maguk sem tudják a szombat vagy a vasárnap az a nap, melyet meg kell(ene) szentelniük. Törvényeik szerint mind a két nap pihenőnap. Azonban nő azon emberek száma, akik szombatonként, vasárnaponként dolgoznak (dolgozniuk kell). Megfigyeltem embercsoportokat, akik pihenőnapjukon templomba járnak. A földiek jelentős része a már említett dobozok előtt tölti ünnepnapját, vagy a pláza nevű szentélyekben bolyong. Az értelmes életformára jellemző elmélkedés, szellemi felfrissülés ritkán tapasztalható.

5. parancsolat: Tiszteld apádat és anyádat!
Az emberek kis csoportokban élnek, a felnőttek általában elkülönülnek szüleiktől. „Szűk családot” egy férfi és egy nő, valamint 1-2 (ritka esetben több) gyermek alkot. A családtagok kevés időt töltenek együtt közös otthonukban, és még ilyenkor is megfigyelhető, hogy az egyedek külön zugokba húzódnak. Intézményeket, „szociális otthonokat” hoztak létre, ahol a megöregedett szülőket elkülöníthetik, főleg ha gondozásra szorulnak. Az idősebbeket sokszor csak könnyű célpontnak tekintik, gyakran válnak erőszakos cselekedetek áldozataivá, ez hasonlatossá teszi őket az állatvilághoz. A jövőben a szülő fogalma bonyolultabbá válik, embriók százezrei lefagyasztva várják, hogy beültessék őket egy idegen anyába, kit tiszteljen a megszületendő gyerek, hány apja és anyja lesz, ismeri-e egyáltalán biológiai eredetét? Megszületett az első klónozott magyar egér. Mikorra várható az első mesterségesen előállított ember?

6. parancsolat: Ne ölj!
Az emberek az ölésnek legalább három típusát különítik el. Hatalmas gépszörnyeikkel „véletlenül” taposnak el másokat. Ezt balesetnek tekintik, megítélése a bocsánatos bűn kategóriába esik. (Érthetetlen, hogyan mernek vállalkozni egy olyan szerkezet irányítására, melynek ereje, sebessége messze meghaladja érzékszerveik, reflexeik fejlettségét – nem meglepő, hogy sokan válnak így áldozattá.) A második esetben hirtelen felindulásból vagy előre megfontolt szándékkal gyilkolnak, haszonszerzés vagy düh motiválja az elkövetőt. Ennek megítélése szigorúbb, bár büntetése sokszor enyhébb, mint egy rablásé. A harmadik változatot háborúnak vagy terrorcselekménynek nevezik. Általában a televízióban is közvetítik, rövid idő alatt sokan pusztulnak el, és a földiek többsége nem mulasztaná el megtekintését. Az erőszakot elkezdő, zavargónak kikiáltott csőcselékből győzelem esetén rekordsebességgel válik ünnepelt forradalmár.

Vitatott, nagy indulatokat kiváltó kérdések: Bűn-e elpusztítani a megfogant magzatot az anyaméhben? Bűn-e, ha az orvos nem tesz meg minden tőle telhetőt a gyógyíthatatlan betegért (különösen, ha csak a haldoklást képes meghosszabbítani)? Bűn-e, ha lekapcsolják a gépekről a tartós kómában lévő beteget?

7. parancsolat: Ne törj házasságot!
Az emberek nem sietik el a házasságot, s ha mégis megkötik, ezek több mint fele válással végződik. A tartós, életre szóló kapcsolatok ritkulnak, akár barátságról, akár szerelemről van szó. A munkaadók többsége támogatja ezt a folyamatot, jobb dolgozóik jutalomként kirándulásokon, elegáns utazásokon, vacsorákon vehetnek részt, természetesen szigorúan családtagjaik nélkül.

8. parancsolat: Ne lopj!
Az emberek maguk is bizonytalanok abban, mit értenek lopáson. Az öncélú tulajdongyarapítást a többség elítéli. Sokan közülük azt vallják, a gazdagtól elvenni és a szegények között szétosztani nem bűn (lásd Robin Hood története). Lopás-e, ha az állam éhbérért kényszeríti dolgozni a többséget? Lopás-e ilyen esetben a közös tulajdon megdézsmálása? Lopás-e az extraprofit? A tulajdon iránti igény, melyet reklámokkal fokoznak, megoldhatatlan nehézségeket okoz a földlakók életében. Energiájuk jelentős része javaik megszerzésére és megőrzésére fordítódik.

9. parancsolat: Ne tégy hamis tanúságot embertársad ellen!
Ne hozz bajt senki fejére hazugsággal, csalással, hamissággal! Munkájuk és magánéletük során az emberek gyakran kerülnek olyan helyzetbe, mikor nem úgy alakulnak a dolgaik, ahogy eltervezték, vagy ahogy szeretnék. Ilyenkor „felelősöket” keresnek. Az élelmesebbek jól tudják védeni magukat, nem zavarja őket, hogy bajba kevernek másokat. Kisgyermekkoruktól jellegzetes mondásuk: „Nem én voltam! A testvérem, barátom, egy idegen stb. tette!”.

Hazudni úgy is lehet, hogy az ember nem mondja el az igazságot. A megfigyelt területen az elhallgatás, megtévesztés, ha a vezető rétegek teszik, ügyes választási trükk csupán. Az emberek gyorsan beletörődnek abba, hogy becsapták őket. Ebben segíti őket a televízió és az újságok segítségével végzett kondicionálás: „Mindenki hazudik” vagy „Minden politikus hazug”.

10. parancsolat: Ne kívánd embertársad feleségét, házát, földjét, szolgáját, ökrét, szamarát!
Utalok a 8. pontnál már leírtakra. Sok földi probléma megoldható lenne, ha a kívánás szintjén sem jelenne meg a társak irigylése. Ne harácsolj, hagyj kellő életteret felebarátodnak, és ne lazítsd meg a hozzátartozók hűségét! Kívánatos lenne ennek a szemléletnek az erősítése a földlakókban, de kérdéses a megvalósíthatósága. További megfigyelések szükségesek a Föld egész területére kiterjesztve.

42. megfigyelő

Fejér Attila
Legutóbbi cikkeink a rovatban

Pályázatot hirdet az Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány

2023. február 2.

Az Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány pályázatot hirdet az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégiumának közössége számára. A pályázat tanulmányok, közösségi programok támogatására és szociális problémák megoldására is irányul.

Őszi túra a Gerecsében

2022. november 21.

2022. november 3-án az Apáczai Túrakör tagjaival a Gerecsében jártunk.

Kirándulás Szlovákiába

2022. szeptember 25.

A 12.B osztály – pár diákkal kiegészülve – a tavalyi tanév végén ötnapos felvidéki osztálykirándulásra utazott. Az utat Bethlen Gábor Zrt. Határtalanul! pályázata, valamint a járvány miatti másfél éves tilalmak és lezárások enyhítése tette lehetővé. A mindig elhalasztott kirándulást már igen vártuk, hisz sokat készültünk rá, még a tiztedikes földrajz, majd a tizenegyedikes magyarórákon is.

Tanulmányi ösztöndíj

2022. június 9.

Az Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány kuratóriuma pályázatot ír ki tanulmányi ösztöndíjra azon tanulók számára, akik a 2021/2022. tanévben a gimnázium diákjai voltak.

Fél évszázados a kollégiumunk – programfüzettel frissítve

2022. április 27.

Az idén 50 éves kollégiumunk az 1971/1972-es tanévben nyitotta meg kapuit. A fél évszázados jubileum kapcsán ünnepséget tartunk a gimnáziumban.