Mi | Dolgozatok

A Tízparancsolat a XXI. században

2006. december 14. | utolsó módosítás: 2020. szeptember 26., 02:35

× Ez a cikkünk több mint fél éve lett elhelyezve az oldalon. A tartalma azóta elavulhatott!

Fejér Attila irodalomdolgozata.

Föld – …Primitív bolygó a Galaktikus Birodalom peremén.
Lakói valószínűleg nincsenek tudatában annak, hogy a
Császársághoz tartoznak. Nem használják a galaktikus
időszámítást.
                                                ENCIKLOPÉDIA GALACTICA

A Galaktikus Birodalom virágzása idején megnőtt az érdeklődés a peremvidék barbár lakói iránt. Tudományos program keretében küldték a fiatal 42. megfigyelőt a Föld vonzáskörzetébe az emberiség viselkedésének feltérképezésére. Az enciklopédisták kevés ismerettel rendelkeztek erről a bolygóról, feltételezésük szerint több ezer földi éve a Biblia című könyv határozza meg a zsidó, valamint a keresztény lakosság cselekedeteit, gondolkodását. A megfigyelő figyelmét külön felhívták a „Tízparancsolat” elnevezésű részre, ami körülbelül 3000-3500 földi éve keletkezett. Az alábbiakban módosítások nélkül adjuk közre az ifjú tudós jelentését.

JELENTÉS

Megfigyelt terület: Föld – Európa és Amerika. Fókusz: Magyarország
Megfigyelési idő: Galaktikus idő 11988 (Földi idő az adott területen: Krisztus után 2001-2006, a helyiek szívesen nevezik a XXI. század elejének is)
Megfigyelés célja: az emberek viselkedésének feltérképezése; az úgynevezett „Tízparancsolat” érvényességének vizsgálata

1. parancsolat: „Ne legyenek más isteneid!”
A földi istenek többfélék. Van katolikus, protestáns (ezen belül több változat is létezik), zsidó, mormon; a magukat az adott közösséghez tartozónak valló emberek közül mindegyik elfogadja a „Tízparancsolat” érvényességét. Isten lehet jóságos apóka, teremtő szellem vagy a világot irányító kényúr, esetleg úgynevezett humanista, akire az átlagos halandó nem sokat gondol mindennapi életében. E hittől függetlenül azonban vezérelvük, cselekedeteik alapja a pénz általános imádata, tisztelete. Különböző dolgokra cserélik, melyek részben önfenntartásukhoz szükségesek, részben teljesen feleslegesek. A tárgyak nagyon becsesek számukra, lakásaikat telezsúfolják velük. Szentélyeket emelnek (ezeket ők „plázáknak” hívják), jelesebb ünnepeiken gyönyörűen feldíszítik, és tömegesen keresik fel. Itt szerzik be újabb és újabb tárgyaikat.

2. parancsolat: Ne faragj magadnak képmást semmiről!
A tiltással ellentétben határozottan állíthatom, hogy az emberek dobozokat imádnak. Lakásaik központjában helyezik el, sokaknál a hálószobákban, konyhákban is megtalálható. Munkájuk végeztével leülnek elé, bekapcsolják, és órákon keresztül szótlanul merednek rá, gyakran vacsorájukat is ott fogyasztják el. A szent dobozoknak két fő típusa van: a televízió és a számítógép. A földlakók kondicionálása is ezeken keresztül zajlik, kora kisgyermek koruktól fogva negyedóránként „reklámnak” nevezett szövegeket hallgatnak, melyek újabb és újabb tárgyak megszerzésére ösztönzik őket.

3. parancsolat: Az Úrnak, a te Istenednek hiába ne vedd a nevét!
Az emberek igen gyakran emlegetik Istent mindennapi beszélgetéseik során. Ez a parancsolat sokat veszített erejéből az elmúlt (földi) évszázadok során. Jelenleg divatos a „szókimondó” kifejezések használata, mint írott, mint beszélt formában. Így előadásmódjuk leegyszerűsödött, kevésbé alkalmas bonyolult érzések kifejezésére.

4. parancsolat: Tartsd meg a szombatot, szenteld meg!
Megfigyeléseim elején szembesültem azzal a ténnyel, hogy az emberek maguk sem tudják a szombat vagy a vasárnap az a nap, melyet meg kell(ene) szentelniük. Törvényeik szerint mind a két nap pihenőnap. Azonban nő azon emberek száma, akik szombatonként, vasárnaponként dolgoznak (dolgozniuk kell). Megfigyeltem embercsoportokat, akik pihenőnapjukon templomba járnak. A földiek jelentős része a már említett dobozok előtt tölti ünnepnapját, vagy a pláza nevű szentélyekben bolyong. Az értelmes életformára jellemző elmélkedés, szellemi felfrissülés ritkán tapasztalható.

5. parancsolat: Tiszteld apádat és anyádat!
Az emberek kis csoportokban élnek, a felnőttek általában elkülönülnek szüleiktől. „Szűk családot” egy férfi és egy nő, valamint 1-2 (ritka esetben több) gyermek alkot. A családtagok kevés időt töltenek együtt közös otthonukban, és még ilyenkor is megfigyelhető, hogy az egyedek külön zugokba húzódnak. Intézményeket, „szociális otthonokat” hoztak létre, ahol a megöregedett szülőket elkülöníthetik, főleg ha gondozásra szorulnak. Az idősebbeket sokszor csak könnyű célpontnak tekintik, gyakran válnak erőszakos cselekedetek áldozataivá, ez hasonlatossá teszi őket az állatvilághoz. A jövőben a szülő fogalma bonyolultabbá válik, embriók százezrei lefagyasztva várják, hogy beültessék őket egy idegen anyába, kit tiszteljen a megszületendő gyerek, hány apja és anyja lesz, ismeri-e egyáltalán biológiai eredetét? Megszületett az első klónozott magyar egér. Mikorra várható az első mesterségesen előállított ember?

6. parancsolat: Ne ölj!
Az emberek az ölésnek legalább három típusát különítik el. Hatalmas gépszörnyeikkel „véletlenül” taposnak el másokat. Ezt balesetnek tekintik, megítélése a bocsánatos bűn kategóriába esik. (Érthetetlen, hogyan mernek vállalkozni egy olyan szerkezet irányítására, melynek ereje, sebessége messze meghaladja érzékszerveik, reflexeik fejlettségét – nem meglepő, hogy sokan válnak így áldozattá.) A második esetben hirtelen felindulásból vagy előre megfontolt szándékkal gyilkolnak, haszonszerzés vagy düh motiválja az elkövetőt. Ennek megítélése szigorúbb, bár büntetése sokszor enyhébb, mint egy rablásé. A harmadik változatot háborúnak vagy terrorcselekménynek nevezik. Általában a televízióban is közvetítik, rövid idő alatt sokan pusztulnak el, és a földiek többsége nem mulasztaná el megtekintését. Az erőszakot elkezdő, zavargónak kikiáltott csőcselékből győzelem esetén rekordsebességgel válik ünnepelt forradalmár.

Vitatott, nagy indulatokat kiváltó kérdések: Bűn-e elpusztítani a megfogant magzatot az anyaméhben? Bűn-e, ha az orvos nem tesz meg minden tőle telhetőt a gyógyíthatatlan betegért (különösen, ha csak a haldoklást képes meghosszabbítani)? Bűn-e, ha lekapcsolják a gépekről a tartós kómában lévő beteget?

7. parancsolat: Ne törj házasságot!
Az emberek nem sietik el a házasságot, s ha mégis megkötik, ezek több mint fele válással végződik. A tartós, életre szóló kapcsolatok ritkulnak, akár barátságról, akár szerelemről van szó. A munkaadók többsége támogatja ezt a folyamatot, jobb dolgozóik jutalomként kirándulásokon, elegáns utazásokon, vacsorákon vehetnek részt, természetesen szigorúan családtagjaik nélkül.

8. parancsolat: Ne lopj!
Az emberek maguk is bizonytalanok abban, mit értenek lopáson. Az öncélú tulajdongyarapítást a többség elítéli. Sokan közülük azt vallják, a gazdagtól elvenni és a szegények között szétosztani nem bűn (lásd Robin Hood története). Lopás-e, ha az állam éhbérért kényszeríti dolgozni a többséget? Lopás-e ilyen esetben a közös tulajdon megdézsmálása? Lopás-e az extraprofit? A tulajdon iránti igény, melyet reklámokkal fokoznak, megoldhatatlan nehézségeket okoz a földlakók életében. Energiájuk jelentős része javaik megszerzésére és megőrzésére fordítódik.

9. parancsolat: Ne tégy hamis tanúságot embertársad ellen!
Ne hozz bajt senki fejére hazugsággal, csalással, hamissággal! Munkájuk és magánéletük során az emberek gyakran kerülnek olyan helyzetbe, mikor nem úgy alakulnak a dolgaik, ahogy eltervezték, vagy ahogy szeretnék. Ilyenkor „felelősöket” keresnek. Az élelmesebbek jól tudják védeni magukat, nem zavarja őket, hogy bajba kevernek másokat. Kisgyermekkoruktól jellegzetes mondásuk: „Nem én voltam! A testvérem, barátom, egy idegen stb. tette!”.

Hazudni úgy is lehet, hogy az ember nem mondja el az igazságot. A megfigyelt területen az elhallgatás, megtévesztés, ha a vezető rétegek teszik, ügyes választási trükk csupán. Az emberek gyorsan beletörődnek abba, hogy becsapták őket. Ebben segíti őket a televízió és az újságok segítségével végzett kondicionálás: „Mindenki hazudik” vagy „Minden politikus hazug”.

10. parancsolat: Ne kívánd embertársad feleségét, házát, földjét, szolgáját, ökrét, szamarát!
Utalok a 8. pontnál már leírtakra. Sok földi probléma megoldható lenne, ha a kívánás szintjén sem jelenne meg a társak irigylése. Ne harácsolj, hagyj kellő életteret felebarátodnak, és ne lazítsd meg a hozzátartozók hűségét! Kívánatos lenne ennek a szemléletnek az erősítése a földlakókban, de kérdéses a megvalósíthatósága. További megfigyelések szükségesek a Föld egész területére kiterjesztve.

42. megfigyelő

Fejér Attila
Legutóbbi cikkeink a rovatban

Pályázatot hirdet az Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány

2024. február 13.

Az Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány pályázatot hirdet az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégiumának közössége számára. A pályázat tanulmányok, közösségi programok támogatására és szociális problémák megoldására is irányul.

Fülöp Benjámin a New York-i Carnegie Hall színpadán

2024. január 10.

A két ünnep között, 2023. december 28-án a New York-i Carnegie Hallban rendezték meg az American Protégé International Piano and Strings Competiton nemzetközi zenei verseny gálahangversenyét, amelyen fellépett Fülöp Benjámin iskolánk végzős, természettudományi tagozatos tanulója.

Tanulmányi ösztöndíj

2023. október 9.

Az Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány kuratóriuma pályázatot ír ki tanulmányi ösztöndíjra azon tanulók számára, akik a 2022/2023. tanévben a gimnázium diákjai voltak.

Pályázatot hirdet az Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány

2023. február 2.

Az Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány pályázatot hirdet az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégiumának közössége számára. A pályázat tanulmányok, közösségi programok támogatására és szociális problémák megoldására is irányul.

Őszi túra a Gerecsében

2022. november 21.

2022. november 3-án az Apáczai Túrakör tagjaival a Gerecsében jártunk.