Nagyszünet | Kétszintű érettségi

Változások az érettségi- és felvételi rendszerben 2008-tól

2007. január 31. | utolsó módosítás: 2020. szeptember 26., 02:35

× Ez a cikkünk több mint fél éve lett elhelyezve az oldalon. A tartalma azóta elavulhatott!

Az új pontozási rendszer – felkészülési időt hagyva a jelentkezőknek – 2008. január elsejétől kerül bevezetésre. A 2008-as felvételi eljárásokban részt vevőknek, így a 2007/2008-as tanévben rendes érettségi vizsgát tevőknek már az új számítás rendszer alapján állapítják meg felvételi pontjaikat. A változás az alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre és felsőfokú szakképzésre történő jelentkezésnél alkalmazott pontszámítást érinti.

2008-tól minden alapképzési szakon két érettségi tárgy eredményéből állapítják meg a jelentkező érettségi pontjait. A sporttudományi képzési területbe tartozó szakokon 2008-tól a többi alapszakhoz hasonlóan érettségi eredményekből állapítják meg a jelentkező érettségi pontjait.

Alapképzés, egységes, osztatlan képzés pontszámítása 2008-tól

A felvételi pontok kiszámításánál kétfajta számítási módszer lehetséges

1. A tanulmányi + érettségi pontok összegének számítása. (200+200)

2. Az érettségi pontok kétszerese. (2x200)

A két számítási mód közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbb pontszámítást alkalmazzák időkorlát nélkül (vagyis a tanulmányi pont ettől kezdve nem évül el!)

Mindkét esetben ehhez adják hozzá a többletpontokat (legfeljebb 80 többletpont). A maximálisan elérhető összpontszám 480 pont.

TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200 pont)

a) Magyar nyelv és irodalom (átlaga), történelem, matematika, egy idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) és egy választott tárgy két utolsó tanult év végi tantárgyi érdemjegyek (legfeljebb 25-25) összegének kétszerese (legfeljebb 100 pont).

b) Ehhez adják hozzá az érettségivizsga-bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményének átlagát egész számra kerekítve (legfeljebb 100 pont).

ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200 pont)

Az adott képzési területen előírt érettségi tárgyak közül a jelentkező számára leginkább kedvező két érettségi tárgy vizsgaeredményeinek százalékos teljesítményéből számítják az érettségi pontot. Az érettségi pontok száma egyenlő (mind közép-, mind emelt szinten) az érettségi vizsgán elért százalékos eredménnyel. Amennyiben a felvételin több előírt tárgyból választhat, és ezekből van érettségi eredménye, a feltüntetett tárgyak eredményei közül automatikusan a legjobbakat számítják!

TÖBBLETPONTOK (maximum 80 többletpont)

Összesen 80 többletpont szerezhető különböző módokon, amiket a tanulmányi és érettségi pontokból megállapított alappontokhoz adnak hozzá. A jelentkező abban az esetben is csak 80 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná.

Emelt szintű érettségi vizsgáért járó többletpontok (maximum 80 pont): Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsga alapján számítják, a jelentkező az emelt szinten teljesített legalább 30 százalékos eredményű érettségi vizsgáért 40 többletpontot kap. Tárgyanként 40-40 többletpontra jogosult.

Nyelvvizsgáért járó többletpontok (maximum 50 pont): Középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga után 35 többletpont vagy felsőfokú C típusú nyelvvizsga után 50 többletpont jár. Nyelvvizsga alapján legfeljebb 50 többletpontot lehet figyelembe venni, még akkor is, ha a nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontok összege ezt meghaladná. Egy nyelv ismeretéért csak egy jogcímen (vagy az emelt szintű érettségiért, vagy a nyelvvizsgáért) adható többletpont.

Tanulmányi versenyekért képzési területek szerint adható többletpontok: Legfeljebb egy, az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. helyezésért 20 pont jár. Tárgyanként legfeljebb egy, az alábbi tanulmányi versenyeken elért eredmény alapján, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amelyeket a felsőoktatási intézmények az érettségi pontot adó tárgyként a szakra vonatkozóan meghatároztak:

a. Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) elért 1-10. helyezésért 80, 11-20. helyezésért 50, 21-30. helyezésért 25 többletpont jár.

DE: 2008. szeptember 1-től kezdve az OKTV helyezés által már nem lehet érettségi eredményt szerezni!

b. A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak 30, az első díjasoknak 15 többletpont jár. Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 többletpont jár.

Sportteljesítményért képzési területek szerint adható többletpont: Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 20, országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 többletpont jár.

Előnyben részesítés (maximum 50 pont)

A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 25 többletpontra jogosult.

További 25 pontra jogosult az a hátrányos helyzetű jelentkező, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek. A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 50 többletpontra jogosult.

A felsőoktatási törvény 147.§ (10) bekezdése értelmében hátrányos helyzetű az a jelentkező, akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelmébe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult vagy állami gondozott.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1-3. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma bármely általuk választott intézményben, tagozaton, szakon 480 pont.

Minimum

Alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségi vizsgáért adott többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 160 pontot.

Egyéb

A filozófia vizsgatárgy esetében középszinten, a művészettörténet vizsgatárgy esetében közép- és emelt szinten 2008-tól új elemként jelenik meg az írásbeli vizsgarész.

Az új képzés rendszere

1. Felsőfokú szakképzés: képzési idő 4 félév – a képzés során szerzett kreditek egy része az alapképzésben beszámítható.

2. Alapképzés – „Bachelor” vagy „baccalaureus” (rövidítve: BA, BSc): az új képzési rendszer első ciklusa. A képzési idő 6-8 félév, szaktól függően.

3. Mesterképzés – „Master" vagy „magister” (rövidítve MA, MSc): az új képzési rendszer második ciklusa. A képzési idő 2-4 félév.

4. Az osztatlan képzésben mesterfokozat (master) szerezhető (orvos, fogorvos, állatorvos, gyógyszerész, jogász, építészmérnök): a képzés szerkezete nem oszlik meg alap és mesterképzésre. A képzési idő 10-12 félév.

5. Szakirányú továbbképzésben másoddiplomás szakképzettség szerezhető: a képzési idő 2-4 félév.

6. Doktori képzés – PhD, DLA: az új képzési rendszer harmadik szakasza. A képzési idő 6 félév.

Hol érdemes tájékozódni?

Országos Felsőoktatási Információs Központ
www.felvi.hu
E-mail: info@felvi.hu
Elektronikus ügyintézés: minden, a felvételi eljárással kapcsolatos ügyet el lehet intézni az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapján (www.felvi.hu).

OKÉV Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság
www.okev.hu
1132 Váci út 18.
T: 483-3590
e-mail: okev.budapest@okev.hu

Garam Ágnes

Kapcsolódó linkek

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont oldala
Országos Felsőoktatási Információs Központ oldala
Oktatási és Kulturális Minisztérium oldala
Legutóbbi cikkeink a rovatban

Online Nyílt Nap az ELTE Informatikai Karán

2022. január 25.

2022. január 28-án a felvételi döntés előtt álló középiskolások, illetve az informatika területén továbbtanulni szándékozók az ELTE Informatikai Kar Nyílt napján tájékozódhatnak a választható képzésekről, az ipari együttműködő partnerekről, kutatásokról, az ösztöndíj-lehetőségekről, megismerkedhetnek az oktatókkal, érdekes előadásokon vehetnek részt, illetve bepillanthatnak a hallgatói élet kulisszái mögé.

Nyílt Nap az ELTE Informatikai Karán

2021. november 21.

Az ELTE Informatikai Kara idén online formában rendezi meg felvételi nyílt napját 2021. november 26-án, ahol minden eddiginél több programmal várják a pályaválasztás, felvételi előtt álló diákokat.

Építőművész Pécsett

2021. február 12.

Egykori apáczais diákként, s a Pécsi Tudományegyetem Kari Nagyköveteként szeretném felhívni a figyelmet az építőművész szakra.

Online nyílt nap az ELTE Informatikai Karán

2021. január 25.

2021. január 28-án (csütörtök) a felvételi döntés előtt álló középiskolások, illetve az informatika területén továbbtanulni szándékozók az ELTE Informatikai Kar Nyílt Napján tájékozódhatnak a választható képzésekről, az ipari együttműködő partnerekről, kutatásokról, a nemzetközi ösztöndíj-lehetőségekről, megismerkedhetnek az oktatókkal, érdekes előadásokon vehetnek részt.

Kitárja kapuit az ELTE Informatikai Kar

2020. november 30.

Számos érdekes informatikai programmal várja az Online Nyílt nap iránt érdeklődőket az ELTE Informatikai Kar.