Nagyszünet | Kétszintű érettségi

Tájékoztató az előrehozott érettségire és az augusztusi osztályozóvizsgára való jelentkezésekről

2005. június 2. | utolsó módosítás: 2020. szeptember 26., 02:35

× Ez a cikkünk több mint fél éve lett elhelyezve az oldalon. A tartalma azóta elavulhatott!

Garam Ágnes május 28-i tájékoztatóját olvashatjátok.

I. A sikeres osztályozóvizsgát tett tanulók további teendői:

1. Az osztályfőnököknek az anyakönyvbe és az év végi bizonyítványba be kell írniuk az adott tantárgyból osztályozóvizsgán szerzett jegyet. Ha a tanuló több évfolyam anyagából szerzett osztályzatot, akkor azt külön-külön föl kell tüntetni mindkét dokumentumban. Természetesen záradékolni is kell. A záradék szövege: „............ tárgy ............ évfolyamából érdemjegyét a 2005. ............. hó ............. napján letett osztályozóvizsgán szerezte.” A tanuló csak akkor jelentkezhet érettségi vizsgára, ha a bizonyítványában szerepelnek az osztályzatok a megfelelő záradékkal!

Figyelem! Nem kellett osztályozó vizsgát tennie azoknak az adott nyelvet az iskolában tanuló diákoknak, akik 11. évfolyamosok, és legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek, vagy alsóbb évfolyamra járnak, és felsőfokú nyelvvizsgájuk van. De az ő bizonyítványukba és anyakönyvükbe is be kell írni az osztályzatot (osztályzatokat), csak más záradékkal: „............ tárgy ............. évfolyamából érdemjegyét nyelvvizsgabizonyítványa alapján szerezte. Nyelvvizsga-bizonyítványának száma: .............”

2. Osztályozóvizsga birtokában a tanuló jelentkezhet előrehozott érettségi vizsgára. Ehhez ki kell tölteni a „Jelentkezés egyes vizsgatárgyakból érettségi vizsgára” című nyomtatványt, amihez mellékelni kell egy nyelvvizsga-bizonyítvány másolatot. (A múltkor leadott fénymásolat az osztályozóvizsgához kellett!)

3. Az előrehozott érettségi vizsgára jelentkezett tanulók szeptember 1-jén, az első tanítási napon az osztályfőnöküktől megkapják a jelentkezési lap nyomtatott változatát, amelyen ellenőrizniük kell a bevitt adatok helyességét. Az esetleges hibák javítása után a jelentkezési lap végső változatát a szülővel is alá kell íratni.

II. Azok a tanulók, akik időközben szereztek nyelvvizsgát, jelentkezhetnek az augusztusi osztályozó vizsgákra. Ehhez ki kell tölteni a „Jelentkezés osztályozóvizsgára” című nyomtatványt, és mellékelni kell a nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát. A jelentkezési lapot a tizenegyedikes tanulóknak is ki kell tölteni, de természetesen nekik nem kell ténylegesen letenniük az osztályozó vizsgát.

A jelentkezés határideje: június 27. (hétfő)

Aki a nyár folyamán szerez nyelvvizsgát, a jelentkezését augusztus 17-ig adhatja be a szerdai ügyeleti napokon 9-12 óra között.

A vizsgák időpontja:
augusztus 24. (szerda) 9 óra – írásbeli
augusztus 25-26. (csütörtök-péntek) – szóbelik (a beosztást az írásbeli napján kifüggesztjük)

Sikeres osztályozóvizsga után augusztus 31-ig lehet jelentkezni az előrehozott érettségire.

Garam Ágnes
Legutóbbi cikkeink a rovatban

Várnak a Semmelweis Egyetem Fogorvos­tudományi Karának nyílt napjára

2019. szeptember 29.

Szeretettel látunk titeket 2019. október 4-én (péntek) a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karának Oktatási Centrumában karunk nyílt napján.

Fotópályázat a BME Építőmérnöki Karán

2019. szeptember 16.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kara fotópályázatot hirdet.

Nyílt Nap az Építőmérnöki Karon

2018. október 28.

A BME Építőmérnöki Kara idén is szeretettel várja az érdeklődőket önálló Kari Nyílt Napjára 2018. november 10-én. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Segíts oktatással – legyél Te is E-tanodás!

2018. szeptember 18.

Az E-tanodában új ismeretségek köttetnek, barátságok szövődnek, miközben megosztjuk egymással azt, amit tudunk. Gimnazista mentorok skype-on segítenek egy-egy tantárgyból hátrányos helyzetű diákoknak, digitális tananyagokat fejlesztenek, megismerik saját képességeiket, felfedezik a bennük rejlő tanárt személyes találkozók és virtuális tanórák sorozatán keresztül.

Tudnivalók az emelt szintű érettségi dolgozatok megtekintéséről

2018. június 4.

Tájékoztató az emelt szintű dolgozatok megtekintéséről, melynek időpontja 2018. június 5. (kedd) 8.00–16.00.