Nagyszünet | Kétszintű érettségi

Tájékoztató az előrehozott érettségire és az augusztusi osztályozóvizsgára való jelentkezésekről

2005. június 2. | utolsó módosítás: 2020. szeptember 26., 02:35

× Ez a cikkünk több mint fél éve lett elhelyezve az oldalon. A tartalma azóta elavulhatott!

Garam Ágnes május 28-i tájékoztatóját olvashatjátok.

I. A sikeres osztályozóvizsgát tett tanulók további teendői:

1. Az osztályfőnököknek az anyakönyvbe és az év végi bizonyítványba be kell írniuk az adott tantárgyból osztályozóvizsgán szerzett jegyet. Ha a tanuló több évfolyam anyagából szerzett osztályzatot, akkor azt külön-külön föl kell tüntetni mindkét dokumentumban. Természetesen záradékolni is kell. A záradék szövege: „............ tárgy ............ évfolyamából érdemjegyét a 2005. ............. hó ............. napján letett osztályozóvizsgán szerezte.” A tanuló csak akkor jelentkezhet érettségi vizsgára, ha a bizonyítványában szerepelnek az osztályzatok a megfelelő záradékkal!

Figyelem! Nem kellett osztályozó vizsgát tennie azoknak az adott nyelvet az iskolában tanuló diákoknak, akik 11. évfolyamosok, és legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek, vagy alsóbb évfolyamra járnak, és felsőfokú nyelvvizsgájuk van. De az ő bizonyítványukba és anyakönyvükbe is be kell írni az osztályzatot (osztályzatokat), csak más záradékkal: „............ tárgy ............. évfolyamából érdemjegyét nyelvvizsgabizonyítványa alapján szerezte. Nyelvvizsga-bizonyítványának száma: .............”

2. Osztályozóvizsga birtokában a tanuló jelentkezhet előrehozott érettségi vizsgára. Ehhez ki kell tölteni a „Jelentkezés egyes vizsgatárgyakból érettségi vizsgára” című nyomtatványt, amihez mellékelni kell egy nyelvvizsga-bizonyítvány másolatot. (A múltkor leadott fénymásolat az osztályozóvizsgához kellett!)

3. Az előrehozott érettségi vizsgára jelentkezett tanulók szeptember 1-jén, az első tanítási napon az osztályfőnöküktől megkapják a jelentkezési lap nyomtatott változatát, amelyen ellenőrizniük kell a bevitt adatok helyességét. Az esetleges hibák javítása után a jelentkezési lap végső változatát a szülővel is alá kell íratni.

II. Azok a tanulók, akik időközben szereztek nyelvvizsgát, jelentkezhetnek az augusztusi osztályozó vizsgákra. Ehhez ki kell tölteni a „Jelentkezés osztályozóvizsgára” című nyomtatványt, és mellékelni kell a nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát. A jelentkezési lapot a tizenegyedikes tanulóknak is ki kell tölteni, de természetesen nekik nem kell ténylegesen letenniük az osztályozó vizsgát.

A jelentkezés határideje: június 27. (hétfő)

Aki a nyár folyamán szerez nyelvvizsgát, a jelentkezését augusztus 17-ig adhatja be a szerdai ügyeleti napokon 9-12 óra között.

A vizsgák időpontja:
augusztus 24. (szerda) 9 óra – írásbeli
augusztus 25-26. (csütörtök-péntek) – szóbelik (a beosztást az írásbeli napján kifüggesztjük)

Sikeres osztályozóvizsga után augusztus 31-ig lehet jelentkezni az előrehozott érettségire.

Garam Ágnes
Legutóbbi cikkeink a rovatban

Online Nyílt Nap az ELTE Informatikai Karán

2022. január 25.

2022. január 28-án a felvételi döntés előtt álló középiskolások, illetve az informatika területén továbbtanulni szándékozók az ELTE Informatikai Kar Nyílt napján tájékozódhatnak a választható képzésekről, az ipari együttműködő partnerekről, kutatásokról, az ösztöndíj-lehetőségekről, megismerkedhetnek az oktatókkal, érdekes előadásokon vehetnek részt, illetve bepillanthatnak a hallgatói élet kulisszái mögé.

Nyílt Nap az ELTE Informatikai Karán

2021. november 21.

Az ELTE Informatikai Kara idén online formában rendezi meg felvételi nyílt napját 2021. november 26-án, ahol minden eddiginél több programmal várják a pályaválasztás, felvételi előtt álló diákokat.

Építőművész Pécsett

2021. február 12.

Egykori apáczais diákként, s a Pécsi Tudományegyetem Kari Nagyköveteként szeretném felhívni a figyelmet az építőművész szakra.

Online nyílt nap az ELTE Informatikai Karán

2021. január 25.

2021. január 28-án (csütörtök) a felvételi döntés előtt álló középiskolások, illetve az informatika területén továbbtanulni szándékozók az ELTE Informatikai Kar Nyílt Napján tájékozódhatnak a választható képzésekről, az ipari együttműködő partnerekről, kutatásokról, a nemzetközi ösztöndíj-lehetőségekről, megismerkedhetnek az oktatókkal, érdekes előadásokon vehetnek részt.

Kitárja kapuit az ELTE Informatikai Kar

2020. november 30.

Számos érdekes informatikai programmal várja az Online Nyílt nap iránt érdeklődőket az ELTE Informatikai Kar.