Isten hozott!

Segítünk eligazodni


Rólunk

Egyszer azért nézd meg…

Névadónk
Címerünk
Történetünk
Épület

Közösségek

Meridián
Tiszta Szívvel
Iskolai Diákönkormányzat (DÖK)
Szülői munkaközösség (SZMK)

Nagyon vártunk már

― „Nem tudom, látják-e… Én úgy látom, mintha látnám…” ―

Napi rutin

A tanév rendje
Csengetési rend
Iskolatérkép
Órarend
Gimnáziumi házirend
Kollégiumi házirend

Közénk tartozol

― „A száraz és a nedves között van a langyos” ―

Ügyintézés

E-napló
Ebédbefizetés
Regisztrációs oldalaink
Diákigazolvány
Talált tárgyak
Tanáraink

Már Te is apáczais vagy

― „Vagy értették, amit mondtam, vagy nem, teljesen mindegy” ―

Szolgál­tatások

Ha apáczais pólót vagy pulóvert rendelnél, keresd Pintérné Czigler Éva tanárnőt (testnevelés)!

   A IV. emeleten a hátsó keresztfolyosó végénél, a III. lépcsőház mellett.

1971 óta bentlakásos kollégiumunk is van.

   A fiú kollégium az I. emeleten található, a leány kollégium pedig a II. emeleti hátsó keresztfolyosón.

Részletek »

   A Cukor utca felé eső régi, nem használható kijárat mellett van, a leány testnevelésterem alatt. Megközelíteni a II. lépcsőház felől lehet.

Délután is használható.

Részletek »

   A III. emeleten a III. lépcsőház mellett, a hátsó keresztfolyosó végénél (a pihenősaroknál, a büfé alatt egy emelettel).

Részletek »

   A Cukor utca felé eső régi, nem használható kijárat mellett van, a fiú testnevelésterem alatt. Megközelíteni a III. lépcsőház felől lehet.

Részletek »

   A mindennapos testnevelésre regisztrálni kell a tanév elején.

Részletek »

   A II. emeleten van a III. lépcsőházban (a leány kollégium hátsó bejáratánál).

Csak a III. lépcsőházból és a leány kollégiumból közelíthető meg.

Részletek »

   A IV. emeleten a lift mellett.

Részletek »

Október környékén lehet jelentkezni a sítáborba.

Részletek »

Április környékén lehet jelentkezni a sporttáborba. Június végére szervezik a női testnevelők a tiszainokai táborban.

Részletek »

A szakkörökre szeptember folyamán kell jelentkezni, és októberben kezdődnek. A titkárságon beszerezhető jelentkezési lappal tudsz jelentkezni, amit Neked és egyik gondviselődnek is alá kell írnia. A hiányzásokat ugyanúgy kell igazolni, mint a tanórák esetében. (Egy meghirdetett foglalkozás akkor indulhat el, ha minimum 8 jelentkező volt.)

Részletek »

Saját nyári táborunk van Tiszainokán.

A sporttábort is ide szervezik.

Részletek »

Az iskolai Wi-Fi eléréséhez a gépteremben kell hozzáférést kérni (az eszközöd MAC-címét tudnod kell). Pákozdi Péter tanár urat (számítástechnika) vagy Pirity Tamás Gábor (PTG) tanár urat (számítástechnika-matematika) keresd!

Részletek »

Moso­lyogj sokat!

― „Holnap tényleg tízre kell jönni, vagy csak álmodtam?” ―

Mi merre?

Lépcsőházak, folyosók

A portától indul, mind a négy emelet elérhető innen.

A főfolyosók (a Papnövelde utcával párhuzamos folyosók) végénél, a Papnövelde utca és a Cukor utca sarkánál van. Ezzel érhető el:
földszint: kondi;
I. emelet: leány testnevelésterem, kollégiumi klub, fiú kollégium hátsó bejárata;
továbbá a hátsó keresztfolyosók.

A hátsó keresztfolyosók végénél van. Ezzel érhető el:
földszint: menza;
I. emelet: fiú testnevelésterem, rajzterem, pingpongasztalok;
II. emelet: orvosi szoba, leány kollégium hátsó bejárata;
III. emelet: pihenősarok, könyvtár;
IV. emelet: büfé;
továbbá a hátsó keresztfolyosók.

Főfolyosók (a Papnövelde utcával párhuzamosan):
I. emelet: fiú kollégium (lezárt);
II. emelet: színház, tantermek;
III. emelet: tanári, tantermek;
IV. emelet: pszichológusi szoba, gazdasági iroda, fizikaelőadók, gépterem, tantermek.

Első keresztfolyosók (lifthez közelebbi keresztfolyosók):
I. emelet: fiú kollégium része, le van zárva;
II. emelet: nyelvi folyosó;
III. emelet: titkárság és igazgatói folyosó;
IV. emelet: fizika I. folyosója.

Hátsó keresztfolyosók (lifttől távolabbi keresztfolyosók):
I. emelet: leány testnevelésterem miatt nincsen;
II. emelet: leány kollégium (lezárt), egy tanterem (201);
III. emelet: biológia- és kémiaelőadók és a labor folyosója, egy tanterem (330), végén a villamos (ny5), pihenősarok, könyvtár;
IV. emelet: tantermek, végén a büfé.

Földszint

   A főbejárat előtt, az iskola előterében.

Az Apáczai Napok kezdetén megkoszorúzzák.

   Az iskola egyetlen bejárata és kijárata.

   kréta, talált tárgyak

   A porta mögötti hátsó, utolsó terem.

   A porta mögötti utolsó terem előtt balra.

   Hátul, a mozgássérült lift után.

   Hátul, a mozgássérült mosdó után.

Egy mosdó van, de lányok és fiúk is használhatják.

Parkolónak van kialakítva.

   Diák nem mehet ki az udvarra.

   A Cukor utca felé eső régi, nem használható kijárat mellett van, a leány testnevelésterem alatt. Megközelíteni a II. lépcsőház felől lehet.

Délután is használható.

   A Cukor utca felé eső régi, nem használható kijárat mellett van, a fiú testnevelésterem alatt. Megközelíteni a III. lépcsőház felől lehet.

Az étkezést az eKRÉTA felületén lehet csak intézni, készpénzes befizetésre nincs lehetőség!

I. emelet

   Az I. emelet le van zárva, ott van a fiú kollégium.

Itt van a kollégium vezetőjének szobája.

   A fiú kollégium mögötti terem. A II. lépcsőházból lehet megközelíteni.

Itt van a leány testnevelésterem bejárata is.

   A II. lépcsőházból lehet megközelíteni.

Itt is van egy tanári szoba.

   talált tárgyak, apáczais pólók és pulóverek

   A III. lépcsőházból lehet megközelíteni, a rajzterem és fiú testnevelésterem előterében.

Bármikor használható.

   A III. lépcsőházból lehet megközelíteni, a rajzterem mellett van, a pingpongasztaloknál.

Itt is van egy tanári szoba.

   talált tárgyak

   A III. lépcsőházból lehet megközelíteni, a fiú testnevelésterem mellett van, a pingpongasztaloknál.

II. emelet

   A II. emeleten a lift melletti keresztfolyosó (első keresztfolyosó). (A nyelvi 5 (villamos) a III. emeleten van a pihenősaroknál és a könyvtárnál.)

   A II. emeleten a lift felől az első terem balra.

   A II. emeleten a lift melletti keresztfolyosó (első keresztfolyosó) elején.

   A II. emelet II. lépcsőház melletti keresztfolyosója (hátső keresztfolyosó) le van zárva, ott van a leány kollégium.

Az előterében van egy tanterem (201).

   A II. emeleten van a III. lépcsőházban (a leány kollégium hátsó bejáratánál).

Csak a III. lépcsőházból és a leány kollégiumból közelíthető meg.

III. emelet

   A III. emeleten a lift melletti keresztfolyosó (első keresztfolyosó) végén.

   e-napló, diákigazolvány, szakköri jelentkezések, talált tárgyak

   A III. emeleten a lift melletti keresztfolyosó (első keresztfolyosó) végén, a titkárság mellett.

   A III. emeleten a lift melletti keresztfolyosón (első keresztfolyosó) balra, a titkárság előtt.

   A III. emeleten a lift felől az első szoba balra (2 bejárata van), a titkárság folyosójával (első keresztfolyosó) szemben.

   A tanáriba diák nem mehet be.

   A III. emeleten a II. lépcsőház melletti keresztfolyosó (hátsó keresztfolyosó) első szobája.

   A III. emeleten a II. lépcsőház melletti keresztfolyosón (hátsó keresztfolyosó).

   A III. emeleten a II. lépcsőház melletti keresztfolyosón (hátsó keresztfolyosó).

   A III. emeleten a II. lépcsőház melletti keresztfolyosón (hátsó keresztfolyosó).

   A III. emeleten a II. lépcsőház melletti keresztfolyosón (hátsó keresztfolyosó).

   A III. emeleten a III. lépcsőház mellett, a hátsó keresztfolyosó végénél (a büfé alatt egy emelettel).

Itt van a Túró Rudi-automata.

   Figyelj arra, hogy tanítás alatt halkan beszélgessetek.

   A III. emeleten a III. lépcsőház mellett, a hátsó keresztfolyosó végénél (a pihenősaroknál, a büfé alatt egy emelettel).

A terem ajtajára villamos van festve.

   A III. emeleten a III. lépcsőház mellett, a hátsó keresztfolyosó végénél (a pihenősaroknál és a könyvtárnál, a büfé alatt egy emelettel).

   A III. emeleten a III. lépcsőház mellett, a hátsó keresztfolyosó végénél (a pihenősaroknál, a büfé alatt egy emelettel).

Részletek »

IV. emelet

   A IV. emeleten a lift mellett.

   A IV. emeleten a lift mellett egymással szemben. A fizika I. a lift mellett lévő lezárt keresztfolyosón (első keresztfolyosó) van, a fizika II. vele szemben a másik oldalon.

   A IV. emeleten a lift melletti lezárt keresztfolyosó (fizika I.) végén.

   A IV. emeleten a lift oldalán a fizika I. előadó után, a fizika II. előadóval szemben.

   kréta, szalagavató jegyek

   A IV. emeleten a gazdasági irodából nyíló szobában.

   talált tárgyak

   A IV. emeleten a fizika II. előadó után.

   A IV. emeleten a két üveg ajtó között.

   Wi-Fi (hozzáféréshez az eszközöd MAC-címét tudnod kell), apáczais e-mail és azonosító (első informatika órákon), apáczais füzetek

   A IV. emeleten a hátsó keresztfolyosó végénél, a III. lépcsőház mellett.

   Figyelj arra, hogy tanítás alatt halkan beszélgessetek.

   A IV. emeleten a III. lépcsőház mellett, a büfétől jobbra.

Tető

A tetőre a II. és III. lépcsőházból lehet feljutni. Testnevelésórákat, továbbá a tanévnyitót és a tanévzárót tartjuk ott, ha az időjárás engedi.

Egyéb helyszínek

   A portán távozva balra, a templom után az ELTE Jogi Karának épületében van (Egyetem tér 1-3.).

   Pestszentimrei Sportkastély, 1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/b.
GPS-koordináták: É 47° 24' 36.67", K 19° 11' 27.82"

Részletek »

Barát­sá­gok és szerel­mek várnak

― „Bogi hogy neki van bátorodva… de nem baj, aranyos! ” ―

Első éved

Első találkozásod a többiekkel. Jó, ha jössz!

Részletek »

A gólyatábor után, az első tanítási nap előtt szokott általában megtörténni.

Részletek »

Általában szeptember első munkanapja.

Részletek »

Az első tanítási napok valamelyikén lehet átvenni a leány testnevelésteremben előre meghatározott rend szerint. Hozz szatyrokat és tollat!

Részletek »

Az első szülői értekezlet szeptember első felében esedékes, hétfői napon 17 órától.

Több tanulmányi versenyre már szeptember első napjaiban kell jelentkezni. Érdemes érdeklődni a szaktanároknál erről.

   A mindennapos testnevelésre regisztrálni kell a tanév elején.

Részletek »

A szakkörökre szeptember folyamán kell jelentkezni, és októberben kezdődnek. A titkárságon beszerezhető jelentkezési lappal tudsz jelentkezni, amit Neked és egyik gondviselődnek is alá kell írnia. A hiányzásokat ugyanúgy kell igazolni, mint a tanórák esetében. (Egy meghirdetett foglalkozás akkor indulhat el, ha minimum 8 jelentkező volt.)

A téli sítáborra ilyenkor kell jelentkezni. Érdeklődni a testnevelőknél lehet.

Részletek »

A nálunk töltött évek alatt lehet projektmunkát is készíteni.

Részletek »

2016. január 1-jétől kötelező érettségi előfeltétel iskolai közösségi szolgálat keretében 50 órát teljesíteni. Az 50 órát 9-11. osztály között arányosan elosztva kell elvégezni, de ettől az iskola a szülő kérésére eltekinthet. Lehet az 50 órát több projekt keretében, több év alatt vagy egy több éven keresztül zajló nagy projekt keretében teljesíteni.

Részletek »

Valamikor az ősz folyamán.

Részletek »

A megemlékezés formája évről évre a szervező osztálytól függ.

Részletek »

A halottak napi megemlékezés a tanári előtt van a NON OMNIS MORIAR (nem halok meg egészen – Horatius) táblánál. Osztályonként 2 diákot kell küldeni alkalomhoz illő öltözetben (fekete-fehér).

Az őszi szünet egy teljes hét szokott lenni.

Részletek »

November végén szokott lenni online formában, hétfői napon 16 és 19 óra között.

   Regisztrálni kell a szülőknek a tanárokhoz.

Részletek »

Általában az utolsó tanítási héten van a karácsonyi ünnepségek. Először a kollégiumi karácsony, utána pedig az osztálykarácsony (tanítás utáni délutánon). Szokott lenni ezek előtt karácsonyi hangverseny valamelyik környékbeli templomban (ez lehet szombaton is, mert ilyenkor előfordul, hogy van egy szombati tanítási nap december 24. miatt).

Részletek »

Erről nincs mit mondani. ☺

Részletek »

A félévi osztályozó értekezletek napján előfordulhat, hogy a nap végi órák elmaradnak.

Részletek »

A második szülői értekezlet a félévzárás után esedékes, hétfői napon 17 órától.

Január végén vagy február első felében van egy szombati napon. A helyszín a Pestszentimrei Sportkastély. Nem kötelező elmenni, de a végzős diákoknak jólesik, ha sokan megnézik őket. Te is leszel végzős diák egyszer!

A nyitótánc mindig a kilencedikes diákok palotása, a többi tánc leginkább a végzősök produkciója.

Részletek »

A megemlékezés formája évről évre a szervező osztálytól függ.

Részletek »

A sporttáborra ilyenkor kell jelentkezni. Érdeklődni a női testnevelőknél lehet. Június végére szervezik a tiszainokai táborban.

Részletek »

Márciusban vagy áprilisban szokott lenni online formában, hétfői napon 16 és 18 óra között.

   Regisztrálni kell a szülőknek a tanárokhoz.

Részletek »

Több napos programsorozat többnyire tanítás nélküli munkanapokkal és sok-sok meghívott előadóval.

   A programokra regisztrálni kell.

A programsorozat Apáczai szobrának megkoszorúzásával veszi kezdetét (osztályonként két diákot várnak ide alkalomhoz illő öltözetben). A koszorúzás utáni délutánon van a nyitóhangverseny az ELTE Jogi Kar Aulájában. Másnap vannak a projektmunkákat bemutató diákelőadások, harmadnap pedig a meghívott előadók jönnek.

Részletek »

Legutóbb ez a szünet már másfél hét hosszú volt. Gyakran az Apáczai-napok programsorozata előzi meg.

Részletek »

Szombati munkanap. A hetedikesek a saját termüket díszítik, a kilencedikesek a saját termükön túl a végzős osztályok egyikének a termét is.

Részletek »

Május elején kezdődnek az írásbeli érettségi vizsgák. Az első hét így néz ki:

Hétfő: magyar
Kedd: matematika
Szerda: történelem
Csütörtök: angol
Péntek: német

Ezen a héten szünet van. A legtöbb osztály ekkor megy osztálykirándulásra (hivatalosan adott időpont a hétfő és a kedd).

   Az írásbelik 3 hétig tartanak, ilyenkor egyes termek és folyosószakaszok ideiglenesen le lehetnek zárva. Később vannak az emelt szintű szóbelik, ilyenkor szintén egyes termek (például a nyelvi folyosón a II. emeleten) nem használhatók.

Részletek »

A félévi osztályozó értekezletek napján előfordulhat, hogy a nap végi órák elmaradnak.

Részletek »

Az utolsó tanítási napon szokott lenni, de nem minden tanévben.

Részletek »

A legjobb! Mostanában az utolsó tanítási napon szokott lenni.

Részletek »

Érezd jól magad köztünk!

― „Én egy szuperszonikus iskolába járok. Az Apáczaiba.” ―
Az oldalt a Meridián készítette.