Tízórai | Aktuális témák

2,8 milliárdból fejleszti gyakorlóiskoláit az ELTE

2023. február 3. | utolsó módosítás: 2023. február 3., 21:54

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem összesen 2,8 milliárd forintos EFOP-támogatást nyert el az öt budapesti és egy szombathelyi gyakorlóiskolájának fejlesztésére – jelentette be az egyetem rektora és kancellárja a szombathelyi Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban tartott projektnyitó ünnepségen. Az ELTE ezen támogatási összeggel a pályázó egyetemek között a legnagyobb összeget nyerte el.

A pályázati támogatásnak köszönhetően az ELTE hat gyakorlóiskolájának infrastruktúrája újulhat meg, illetve olyan eszközbeszerzésekre nyílik lehetőség, amelyek a pedagógusképzést segítik. A projekt során 184 tantermet és szaktantermet újítanak fel, 135 interaktív táblát szereznek be, 210 laptop és 140 asztali számítógép, valamint 4330 bútor kerül a hat iskolába.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem nagyon fontos pillérjei a gyakorlóiskolák, büszkék vagyunk a sikereikre, hiszen mind előkelő helyen szerepelnek az országos ranglistákon, diákjaik pedig szorgalmas, kiváló, jól felkészült gyerekek – emelte ki Borhy László akadémikus, az ELTE rektora. A ELTE Bolyai gyakorlógimnázium tanulóinak létszáma az elmúlt évek fejlődésének hatására hatszázról ezerre növekedett, ezért a színvonal megtartása érdekében elengedhetetlenné vált az infrastruktúra és a tárgyi eszközök fejlesztése – tette hozzá.

Scheuer Gyula, az ELTE kancellárja az átadó ünnepségen elmondta, hogy az egyetem akadémiai és kancellári vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy intézményei mind a személyi állomány, mind az infrastrukturális és egyéb beruházások, innovációs fejlesztések tekintetében hozzáférhessenek azokhoz a pályázati forrásokhoz, amelyek elősegítik a működésüket és céljaik elérését.

Az ELTE kancellárja emellett kiemelte, hogy ez a pályázat azért unikális, mert széles körű felhasználási lehetőséget biztosít az infrastrukturális beruházások teljes körétől kezdve az eszközbeszerzéseken át egészen az oktatásfejlesztéshez kapcsolódó beruházásokig. Kihangsúlyozta, hogy más pályázatoktól eltérően most nem kellett kompromisszumot kötni az egyes intézmények céljait illetően, az intézményvezetőkkel közösen sikerült egyeztetniük, hogy melyek azok a legfontosabb célok, amelyek leginkább tudják javítani a működési körülményeket.

Pintér Zsolt, az ELTE pályázatának egészéért felelős projektmenedzser ismertette részletesen a pályázatok szinergiáját, ugyanis elmondása szerint a jelenlegi projekt egy hosszabb ideje tartó folyamat része. A fejlesztések során az egyetem valamennyi intézménye esetében figyelmet fordítanak arra, hogy ezek a pályázatok egy egészet alkossanak, így például Szombathelyen a Savaria Egyetemi Központ már megvalósult intézményi és eszközfejlesztése, valamint a szombathelyi gyakorlóiskola tanulást segítő tereinek korábbi megújítása a jelen pályázattal együtt, egymást kiegészítve szolgálják az ELTE szombathelyi intézményeinek fejlődését.

Ismertették a gimnáziumok céljait

A projektnyitón az ELTE-gyakorlóiskolák igazgatói részletesen ismertették, hogy milyen korszerűsítéseket terveznek.

Papp Tibor, a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatója arról beszélt, hogy a fejlesztésekkel a jövő generációinak sikerét alapozzák meg. A gimnáziumi tagozat három nagy specializációval látja el a közoktatást: egyrészt a reál specializációval, valamint a biológia és kémia specializációval. Utóbbi kettő főleg az egészségtudományi képzésnek ad hallgatókat, de igazán nagy büszkeség az is, hogy csak a szombathelyi Markusovszky kórházban 34 olyan orvos dolgozik, aki a Bolyaiban érettségizett.

A szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium önálló pályázóként 500 millió forint támogatásra jogosult, amelyből a tornaterem, valamint a tantermek teljes felújítása és egy futófolyosó kialakítása, bútorok cseréje, közösségi terek és udvar felújítása, illetve egy játszótér kialakítása valósulhat meg.


2,8 milliárdból fejleszti gyakorlóiskoláit az ELTE (fotó: Mészáros D. Zsolt – Nyugat.hu)

Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium igazgatója, Jankovics László arról beszélt, hogy ezzel a projekttel egyik fontos küldetésük, hogy tudatosíthassák azt az értéket, amit a magyar közoktatásban az ELTE gyakorlógimnáziumai képviselnek és tudnak adni. Az Apáczai különlegessége a négy speciális tantervű tagozat, valamint az, hogy minden órát a területnek megfelelő szaktanár tart – az oktatási épület most ehhez a minőségi oktatáshoz zárkózik fel 25 tanterem és a vizesblokkok fejlesztésével. A támogatásból emellett IKT-eszközöket és új bútorokat is beszereznek – sorolta az igazgató. Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium így 500 millió forintos támogatást tud majd felhasználni.

Póth Éva Klára, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola igazgatója előadásában arról beszélt, hogy az intézmény kis mérete ellenére nagy feladatokat lát el, hiszen a sajátos nevelési igényű gyermekek alapfokú iskolai ellátása mellett az iskola az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának gyakorló intézménye, így a kar által biztosított nyolc képzési területből kettőben látja el a hallgatók gyakorlati képzését. Épp ezért a széles körű eszközfejlesztés mellett elsősorban a közösségi terek megújítására és az akadálymentesített terek fejlesztésére fordítják a 429 millió forintos támogatást.

Az ELTE egyedülálló pedagógusképzésében egy ilyen fejlesztés országos jelentőségű és kihatású. Azt is ki kell emeljem, hogy a gyakorló intézmények az ország szellemi tartalékai, ugyanis az a módszertani tudás, amit az itt dolgozó pedagógusok a magukénak tudhatnak, nem pótolható semmivel – mondta az ünnepségen Mesterházy Ferenc, az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola igazgatója. Az intézménynek jutó 429 millió forintos összeget az aula és a hozzá kapcsolódó vizesblokkok, a rendezvényterem, az informatikai tantermek és felszereltségük, valamint egy biztonsági kamerarendszer kialakítására fordítják.

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnáziumban a már meglevő tantermek, az alagsor, a közösségi terek, a tanári és irodahelyiségek felújítása mellett új tantermeket is kialakítanak, valamint itt is jelentős összeget fordítanak a közel 500 millió forintos támogatásból az akadálymentesítésre, bútorokra, számítógépekre, illetve az elektromos és a wi-fi hálózat korszerűsítésére. Az igazgató, Láng György azt mondta: az örömünk határtalan, bármi történik ebben az intézményben. Ennek már voltak előjelei az elmúlt 5-10 évben, például kicseréltük az összes nyílászárót, ezáltal a fűtés sokkal hatékonyabban működik. Tavaly zárult le egy olyan projekt, ahol az egyetem mellénk állt, és gondosan végigvitte az esővízelvezető- és csatornahálózat felújítását, illetve hozzájárult a sporttámogatások egy részéhez.

A Trefortban elsősorban az elektromos hálózat és a világítás, az informatikai hálózat újul meg a támogatásból, itt is beszereznek digitális oktatási eszközöket, illetve az energiatakarékossági és biztonsági szempontokra figyelemmel teljesen felújítják a bejáratot és a portát – egészítette ki a felsorolást Csapodi Zoltán igazgató, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium ugyanis 462 millió forint támogatást nyert el.

A konzorciumi partnerekkel (a Széchenyi István Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem gyakorlóiskoláival) együtt a projektek összköltsége 3,8 milliárd forint, ebből az ELTE gyakorlógimnáziumait 2,8 milliárd forint illeti meg, a támogatási intenzitás 100%.
Legutóbbi cikkeink a rovatban

Terepgyakorlat 2023

2023. június 6.

A terepgyakorlat négy napja során bejártuk Európa legnagyobb földalatti kanyonját a Szlovén-karszton a Škocjan-barlangban, majd az Adriai-tenger északi partvidékét Gradótól (Olaszország) Portorožig (Szlovénia).

Beszámoló a 2023. évi Szilárd Leó országos Fizikaverseny döntőjéről

2023. május 17.

Idén is sikeresen térhetett vissza az apáczais csapat a Pakson rendezett XXVI. Szilárd Leó Fizikaverseny döntőjéről.

A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja – április 16.

2023. április 13.

„14 napi élelmet, továbbá legfeljebb 50 kg-os poggyászt, amelyben az ágyneműk, takarók, matracok súlya is benne foglaltatnak, vihetnek magukkal. Pénzt, ékszereket, arany- és más értéktárgyakat nem.”

Az Apáczai Támogatói Bál nyitóbeszéde

2023. március 31.

Az Apáczai Támogatói Bál 2023. március 25-én került megrendezésre, ahol Szilágyi Zsófiától hangzott el a bált megnyitó beszéd. A fotókat Veres Regina készítette.

C. F.

2023. február 24.

C. F. – írta a nevéhez Mindszenty József esztergomi érsek, amikor aláírta az első vallomásait az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) börtönében 1948 végén. Amikor Rákosi Mátyás megkérdezte Péter Gábort, hogy tudja-e, mit is jelent ez, az ÁVH vezetője annyit válaszolt: „valami vallási marhaság”. Rákosi azonban tudta, hogy a C. F. a „coactus feci” rövidítése, vagyis „kényszerből tettem, kényszer hatása alatt tettem”. Mindszenty visszaemlékezéséből ismerjük, hogy amikor a kihallgatását levezénylő ávósok rájöttek a rövidítés valódi jelentésére, agyba-főbe verték őt.