Tízórai | Aktuális témák

Szakmai beszámoló a tiszainokai nyári táborozásról

2012. október 3. | utolsó módosítás: 2020. szeptember 26., 02:35

× Ez a cikkünk több mint fél éve lett elhelyezve az oldalon. A tartalma azóta elavulhatott!

Az „Alapítvány az Apáczai Gimnáziumért” 1991-ben vásárolt telket Tiszainokán, azóta létezik az inokai tábor.

A tábor jellege

A tábor hosszú évek óta (1992-től) sátortáborként működik, melyben a tábort vezető tanárok és diákok együtt gondoskodnak a tábor rendjéről, a programok megvalósításáról. A tábor célja, hogy a diákok számára élményt adjon a természet közelsége, a falu megismerése és a közösség formálása, a közösségi létezés új oldalának bemutatása révén. A táborozáshoz szükséges felszerelésről jelentős részben a diákok, szüleik gondoskodnak (sátor, hálózsák stb.), az alapfeltételeket az iskolai alapítvány (a tábor területe, a vizesblokk, esőház fenntartása, kenuk, sporteszközök stb.) és az iskola (szervezés, sportszerek stb.) biztosítja.


Sátrak Inokán (2004)

Pedagógiai tartalom

A táborba kezdetben leginkább osztályok jártak, az elsődleges cél az osztályközösség építése, formálása volt. A későbbiekben másféle, „tematikus” vagy meghatározott csoportoknak, közösségeknek szóló táborok is szerveződtek. (Volt már olvasó-, képzőművészeti-alkotó-, kórus-, nyelvi-, matematika-, biológia-, bridge-, falukutató-, kollégiumi és még sok más egyéb tábor is.) A tematikus táborok célja egy-egy téma, témakör az iskolai kereteken túlmutató, mélyebb feldolgozása, az érdeklődő diákok megtalálása és közösséggé szervezése, a diákok tehetséggondozása. Ilyen módon ezekben a pedagógiai tartalom kiegészül a táborra jellemző, speciális szakmai tartalmakkal, az azonos, hasonló érdeklődésű diákok közötti hosszabb távú kommunikáció megvalósításának, az egymás munkáinak, teljesítményének, gondolatvilágának bemutatását célzó műhelymunka létrehozásának szándékával.

Fejlesztések

Az idei nyár legjelentősebb fejlesztése egy 3×1 m-es, szétszedhető, műanyag („JetFloat”) vízre szálló tutaj beszerzése, összeszerelése, a hozzá tartozó feljáró elkészítése, illetve a teljes létesítmény telepítése volt. A munkából mind a táborozó tanárok, mind a diákok kivették a részüket. Az anyagi hátteret az Alapítvány az Apáczai Gimnáziumért iskolai alapítvány biztosította, amelyik kb. 250.000 Ft-ot fordított erre a célra.


Az összeszerelt stég a parton

Megvalósulás

Az idei (2012. évi) szezont a tanári karból (jórészt a később táborozó kollégákból) verbuválódott közösség nyitotta 2012. június 23-án, amelyik a tábor újra indításához szükséges feltételek megteremtésén, illetve (a másnap leérkező táborozó diákokkal) a stég összeszerelésén dolgozott. A már hagyományosnak mondható osztálytáborok, illetve közösségi táborok június 24. és augusztus 19. között zajlottak, heti váltásokban, az alábbiak szerint:

Időpont, táborvezető(k), tábor

június 24. – július 1.: Pintérné Czigler Éva, Molnárné Illés Vanda (sporttábor)
július 1. – július 8.: Czédulás Katalin, Basa István (9.B)
július 8. – július 15.: Sárközyné Száraz Krisztina, Jakab Péter (9.A, 9.C)
július 15. – július 22.: Czéh Zoltán, Dobos Dániel (12.B)
július 22. – július 29.: Sparingné Köves Ildikó (11.A)
július 29. – augusztus 5.: Antal Zoltán, Tóth Vera, Gyertyán Attila („13.C”)
augusztus 5. – augusztus 12.: Cseh Enikő, Gyertyán Attila (10.C)
augusztus 12. – augusztus 19.: Katona Réka, Csomós Miklós, Rácz Tibor, Nyilas Attila, Czigler Éva, Kriston Attila (kollégium, 11.D)


Sporttábor (2012)

A táborokban a táborvezető kollégák, szervezők tiszteletdíj, külön díjazás nélkül vállalják a feladatot, az ezzel járó munkát. A diákok számára igyekszünk a költségeket a lehető legalacsonyabbra szorítani annak érdekében, hogy anyagi hátterétől függetlenül minden érdeklődő diák részt vehessen a táborokban. Ennek jegyében az OB. támogatását a falu nehéz megközelíthetősége miatt jelentős tételt kitevő utazási költségekre fordítottuk.

Az idei évben sajnálatos módon több, rendőrségi feljelentéssel járó lopás is előfordult a táborban. Ennek oka a falubeliek szerint a falu közösségének átformálódása – az új beköltözők viszonya nem ugyanolyan a táborhoz, illetve a falu egészének közösségi tulajdonához, mint a régebben ott élőké.


Sporttábor (2012)

Visszajelzések, beszámolók

A táborokról írásbeli, közvetlen visszajelzéseket általában nem kapunk, a táboroztató kollégák értékelik, beszélik meg a tábor tanulságait a diákokkal helyben vagy a későbbiekben, pl. osztályfőnöki órán. http://meridian.apaczai.elte.hu/?tipus=c&rovat=t&alrovat=aktualis_temak&cikk=t262

A folytatás

Miközben a tábor épülete, immár túl a 20. évén, szerkezetileg kitűnő állapotban van, belső burkolata, épületgépészeti megoldásai, bútorzata igencsak megsínylették ezt az időt, illetve több tekintetben korszerűtlenné váltak. Ez visszaköszön a diákok (szóbeli, utólag és helyben adott, kimondott) visszajelzéseiben, értékelésében is. Emiatt a tábor fenntartója, mondhatni válaszútra kényszerült: szükségessé vált egy nagyobb szabású felújítás, amelynek elmaradása a tábor lassú „elnéptelenedését”, „elhalását” eredményezheti. (A diákok, a táborozó tanárok, illetve a táborban szerzett tapasztalatok alapján szükségessé vált felújításokról keretes írásunkban olvashatsz.)


Férfi zuhanyzó (2012)

Ugyanakkor minden érintettel egyetértésben fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a közvetett és közvetlen visszajelzések egyaránt azt igazolják, hogy a tábort érdemes fenntartani, folytatni. A táborozás, tudjuk, számos egykori és mai apáczais meghatározó élménye, és nagyon szeretnénk, ha ez a lehetőség továbbra is megmaradna. Az is tudható, hogy az Alapítvány és az iskola anyagi lehetőségeit messze felülmúlja a felújítások forrásigénye. (Az Alapítvány az Apáczai Gimnáziumért adományokból, elsősorban a jövedelemadók 1%-ából származó bevétele az utóbbi években jelentősen csökkent, miközben az iskola finanszírozása, önfenntartása is egyre nehezebbé válik.) Ezzel párhuzamosan az ilyen célú pályázati lehetőségek is szűkültek, már-már alig akadnak. (Ez teszi számunkra különösen fontossá, értékessé az Oktatási Bizottság támogatását.)


Este a táborban („13.C”, 2012)

Ebben a helyzetben, úgy gondoljuk, elsősorban a táborhoz kötődő öregdiákok, illetve a jelenlegi diákok szüleinek támogatását szeretnénk elnyerni, együttműködve az iskolai alapítványokkal. Ehhez készítettük el a szükségessé vált felújítások, lehetséges fejlesztési irányok listáját.

Szükségessé vált felújítások

Szerkezet, állagmegóvás A tetőcserepek kiegészítése, javítása:
A fa szerkezeti elemek kezelése.
Az esőház palaburkolatának javítása, szükség esetén cseréje, kiegészítése.
A bojlerek javítása, állagmegóvása (korrózióvédelem), szükség esetén cseréje.

Épületgépészeti felújítás:
A vízvezetékek, csövek javítása, szükség esetén cseréje (korrózióvédelem, festés).
A csapok, zuhanyzók felújítása, szükség szerint cseréje (jobb minőségű, időtálló, újabb telepek).
A WC-k felújítása (új csészék, higiéniás megoldások – papírtartók, szemetesek; a WC-k zárhatósága, elválasztása).

A mosogatók, szifonok javítása, cseréje:
A külső áramvezeték (esőház) rögzítése (kivezetés a földben?), rendbe tétele.

Belső (szerkezeti) felújítások:
A WC-k áthelyezése, szükség szerint válaszfalak, ajtók „igazítása”.
A fal- és talajburkolat javítása (festés-mázolás, csempézés, járólapok cseréje).
A zuhanyfülkék elválasztása, burkolása.
A külső és belső nyílászárók javítása, inkább cseréje.

A bútorzat cseréje:
A belső bútorzat (konyhaszekrények, tárolók) cseréje.
A hűtők felújítása, szükség esetén cseréje.

További fejlesztési szempontként felmerült, hogy jó lenne a mosogató konyhát egy nyitott szárnyépületben, a WC-től és zuhanyzótól elválasztva elhelyezni; az esőházban egy kisebb, védett étkező/ételmelegítő sarkot kialakítani; a tábor területén valamilyen térvilágítást kialakítani (a rendőrség javaslata a lopások megelőzése érdekében); a kosárlabda-pályát a talaj kiegyenlítésével használhatóbbá tenni.

Munkácsy László és Bánki István
Legutóbbi cikkeink a rovatban

Ebédrendelési tudnivalók

2020. szeptember 16.

A 2020/2021-es tanévben menzán ebédelők figyelmébe.

Ebédrendelési tudnivalók (frissítve)

2020. augusztus 15.

A 2020/2021-es tanévben menzán ebédelők figyelmébe.

Elhunyt Karakas Gábor (frissítve)

2020. június 29.

Néhány nappal 87. születésnapja után elhunyt Karakas Gábor, iskolánk legendás kémiatanára. Karakas tanár úr 1960-tól 1999-ig volt a gimnázium tanára, vezetőtanára és munkaközösség-vezetője.

Eredmények a TUDOK-ról

2020. június 22.

Ambrus Barbara a TUDOK konferencián Molekuláris genetika szekcióban különdíjas lett, Simon Vivien pedig első helyezett műszaki tudományok szekcióban.

Évzáró és karantén flash mob eredményhirdetés

2020. június 18.

Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium tanévzáró műsora 2020. június 18-án.