Tízórai | Aktuális témák

Az Apáczai rövid története

2012. április 16. | utolsó módosítás: 2020. szeptember 26., 02:35

× Ez a cikkünk több mint fél éve lett elhelyezve az oldalon. A tartalma azóta elavulhatott!

Az iskola épülete most ünnepli 100 éves születésnapját. Ebből az alkalomból összegyűjtöttük a gimnázium történetének fontosabb momentumait.

1955-ben alakult meg a Cukor Utcai Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, a Fővárosi Tanács határozata értelmében, a régi Budapesti Pedagógiai Főiskola épületében. Húsz osztállyal (négy alsó, nyolc felső tagozatossal és nyolc gimnáziumival) indult a képzés.

1956-ban tett érettségi vizsgát az első két osztály. Az első igazgató, Dr. Fischer Vilmos állt a közel negyven tagú tanári kar élén. Az intézmény gyakorlóiskolának indult, ami speciális feltételeket igényelt. Alsó tagozaton területi beiskolázási rendszerben működött, bár a pedagógusok gyermekeit az egész fővárosból fogadták, felsőbe és a gimnáziumba egész Budapestről pályázhattak a diákok, vagyis kezdettől fogva tehetséges tanulókkal dolgozhatott az iskola. A szerencsés képzési forma gyorsan látványos eredményeket hozott – az 1960-as évek elejétől jó eredményeink vannak az OKTV versenyekről, magas a továbbtanulási hajlandóság és az egyetemre felvettek aránya.

1957 februárjában az iskola felvette Apáczai Csere János nevét. Négy újabb osztállyal bővült a létszám.

1958-tól a tanárképzéssel is foglalkozó tudományegyetem lett az új fenntartó, ennek megfelelően ELTE Apáczai Csere János Gyakorlóiskola a hivatalos megnevezés. Ezekben az években radikális változások történtek az oktatás egész területén, átalakították a gyakorlótanítás rendszerét is. A tanári kar közel kétharmada távozott, az igazgatói és vezető tanári posztok betöltésére pályázatokat írtak ki. Így került az Apáczai élére dr. Temesi Alfréd, akinek talán a legtöbbet köszönheti az iskola. Olyan tanárokat alkalmazott, akik a következő húsz, harminc, negyven év során meghatározó alakjai lettek az iskolának, és akik szakterületük országosan elismert tekintélyei, tankönyvszerzők is voltak. Ekkor még nagy volt a tanári szakma tekintélye, ennek csúcsát pedig a vezetőtanárság jelentette. Érthető, hogy maximális szakmai igényesség jellemezte munkánkat.

1961 januárjában jelent meg az iskolaújság, a Tiszta Szívvel első száma. Aktív diákélet bontakozott ki, klubok, kirándulások, táborok formájában.

1963-ban korszerűsítették az épületet. Központi fűtést építettek ki, kezdetben széntüzeléssel, majd földgázzal. A tantermek világítása is elérte a kornak megfelelő szintet. Megújult a tanári szoba és a tantermek bútorzata. Elkészült a diákok bevonásával, társadalmi munkában, az új klubterem. Az évtized végétől, 1969-től működik lift az épületben.

1969-ben részint a tanárképzés megnövekedett igényei hívták életre a zártláncú televíziós rendszert. Kifejlesztése és megvalósítása Holics László nevéhez fűződik.

A maihoz hasonló tagozatok a hatvanas évek közepétől jelentek meg. 1967-ben végzett az első angol tagozatos osztály. A következő évben biológia-kémia tagozat és két általános tantervű osztály érettségizett. Az általános iskola felső tagozatától indultak nyelvszakos osztályok, a gyakorlóiskolai jellegből fakadóan angol, orosz, német, francia, olasz nyelvet egyaránt lehetett tanulni. Az évtized végén, elsők között, számítástechnikai képzés is folyt, a Nehézipari Minisztériumba járt át egy-egy osztály.

1966-ban egy UNESCO pályázat révén Temesi Alfréd a volt francia gyarmatra, Madagaszkárra került a helyi tanárképző főiskola igazgatójának. Megbízott igazgatóként Tardos Ivánné vette át munkáját.

Felmerült az igény, hogy az iskolában alakítsanak ki kollégiumot az általános iskola helyén, azzal a céllal, hogy a vidéken élő fizikai dolgozók gyermekei a fővárosban is tanulhassanak.

1971. augusztus 31-én tartották a kollégium avató ünnepséget. Az általános iskolai osztályokat felmenő rendszerben megszüntették, s az első emeleten, valamint a második szint egyik felén száz férőhelyet hoztak létre.

Bucskó Béla 1969/1970-es megbízatása után Fazekas Mihály került az igazgatói székbe az elkövetkező majd két évtizedre (1970-1989).

1973-ban jött létre a Marx György féle „komplex” tagozat, mely azóta az OKTV helyezések, diákolimpiai érmek szép gyűjteményével büszkélkedhet, és iskolánk egyik legnépszerűbb tagozata. Ekkortól beszélhetünk fakultatív oktatásról is. Az általános tantervű osztályok hallgatói harmadikban (tizenegyedikben) két tárgyat kötelezően magasabb óraszámban tanultak, ezen kívül volt lehetőségük választani egy harmadikat is. A mai fizika termek is ekkor készültek el. A tanárokat ösztönözték a tudományos munkára, egy-egy részterületben való alaposabb elmélyülésre. Rendszeresen publikáltak a szaksajtóban, tankönyveket írtak (Korányi Erzsébet, Pfeiffer Ádám, Holics László). Iskolánkat az ország egyik legjobb gimnáziumaként, „mintaiskolaként” emlegették. Lehetőség szerint mindenféle tagozatot, nem tantárgyi, például fotó szakkört működtettünk, azért is, hogy a végzős tanárjelöltek minél nagyobb tapasztalattal rendelkezzenek. Iskolánkat mindig aktív és igényes sportélet jellemezte.

Az általános iskola megszűnésével emelkedett a gimnáziumi osztályok száma. 1970-1980 között érkezett a mai tanári gárda jelentős része. Lassan, egyelőre alig észrevehetően megváltozott az oktatás szemlélete, mindmáig tartó folyamatok indultak el. Talán a szélesebb beiskolázásnak is köszönhetően is, pezsgő diákélet bontakozott ki: diákcsereprogramok Berlinnel, az építőtáborok, színjátszó előadások. Aktívan működött az iskolában az énekkar, számítástechnika-, film-, fotószakkör. Irodalmi és zenei délutánokon híres előadókat láthattunk vendégül, Vágó György tanár úr fáradhatatlan szervezőmunkájának köszönhetően.

1989-ben a tantestület döntése alapján Pfeiffer Ádámot nevezte ki a rektor a gimnázium élére. Neki köszönhető, hogy a rendszerváltással járó változásokhoz jól alkalmazkodott az iskola. Saját bevételi forrásokat talált, az így befolyt összegből sor került a kémia-, biológialaboratóriumok és előadótermek megépítésére.

1991-ben vásárolt a gimnázium telket Tiszainokán, ahol 1994-től, a vizesblokkok elkészülte után rendszeresen nyári táborokat szerveztünk diákjainknak.

Zamárdiba költözött a hagyományossá váló gólyatábor.

Az Apáczai Napok rendezvénysorozatot is ekkor indítottuk. Előadói volt híres diákjaink és szakmájuk elismert tudorai voltak. Szintén ekkortól kerültek megrendezésre a különböző tantárgyak Apáczai-versenyei.

Újraéledtek a nemzetközi kapcsolatok is Erdéllyel, Svédországgal, Dániával, Franciaországgal; rendszeressé váltak a külföldi tanulmányi kirándulások. Címert, zászlót, kitűzőt terveztünk.

A tanártársak 1997-ben az elhunyt apáczaisok emlékére emléktáblát állítottak a tanári mellett.

Rendszeresen jelent meg az iskolaújság és az évkönyv. A diákok érdekeit demokratikusan választott diákönkormányzat képviselte.

A volt tanulóinkból álló Apáczai Baráti Kör Egyesület 1991 februárjában alapítványt hozott létre Alapítvány az Apáczai Gimnáziumért néven az iskola tanulóinak, nyugdíjas tanárainak támogatása, az informatikai kultúra fejlesztése és az iskola egyéb célkitűzéseinek támogatására. Ettől az évtől lehet az adók egy százalékával támogatni az alapítványt. Az alapítvány feladatai időközben alaposan kibővültek, az inokai tábor támogatásától kezdve az emlékérmek, nyugdíjas-találkozók, ösztöndíjak, szalagavató bálok támogatásáig sokféle dolog tartozik érdekeltségi körébe.

1994/1995-ös tanévben indult az első két hatosztályos osztály. Ugyanebben az indult az első társadalomtudományi tagozat is, amely azóta is igen népszerű, a jelentkezők száma alapján.

Pfeiffer Ádám 1997-es nyugdíjba vonulása után sem hagyott fel azzal, hogy az iskola érdekében tevékenykedjen. 1999-től rendszeresen nyugdíjas-találkozókat, ősszel kirándulásokat szervez. Ezeken a rendezvényeken aktív és nyugdíjas kollégák egyaránt részt vesznek. Gyors egymásutánban négy igazgató követte egymást: Pósfai Péter (1997-1998), Molnár Zsolt (1998-1999), Flórik György (1999-2000) és Pákó Gyula (2000-2001).

2001-től Munkácsy László az iskola igazgatója. Az épületben részleges felújítások történtek: tantermek, a könyvtár, a színházterem, a számítógéptermek, az ebédlő és nyelvi termek, melyek Vágó György és Korenchy Lajos nevét viselik. Újra megjelent a Tiszta Szívvel, folyik a korszerű informatikai háttér megteremtése. Sor került az irattár rendezésére, a régi dokumentumok és tárgyi emlékek számbavételére.

2006-ban ünnepségsorozattal, jubileumi évkönyvvel és iskolatörténeti kiállítással ünnepeltük iskolánk 50 éves fennállását.

2010-ben akadálymentesítettük az iskolát. Így biztosítunk lehetőséget a tehetséges mozgássérült, fővárosi és vidéki tanulóknak ahhoz, hogy nálunk tanuljanak.
Legutóbbi cikkeink a rovatban

Ebédrendelési tudnivalók

2020. szeptember 16.

A 2020/2021-es tanévben menzán ebédelők figyelmébe.

Ebédrendelési tudnivalók (frissítve)

2020. augusztus 15.

A 2020/2021-es tanévben menzán ebédelők figyelmébe.

Elhunyt Karakas Gábor (frissítve)

2020. június 29.

Néhány nappal 87. születésnapja után elhunyt Karakas Gábor, iskolánk legendás kémiatanára. Karakas tanár úr 1960-tól 1999-ig volt a gimnázium tanára, vezetőtanára és munkaközösség-vezetője.

Eredmények a TUDOK-ról

2020. június 22.

Ambrus Barbara a TUDOK konferencián Molekuláris genetika szekcióban különdíjas lett, Simon Vivien pedig első helyezett műszaki tudományok szekcióban.

Évzáró és karantén flash mob eredményhirdetés

2020. június 18.

Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium tanévzáró műsora 2020. június 18-án.