Tízórai | Aktuális témák

Advent
A cikk linkje:
2006. december 19. | utolsó módosítás: 2016. február 8., 17:06
Ez a cikkünk több, mint fél éve lett elhelyezve az oldalon.
A tartalma azóta elavulhatott!

Jézus születésére való várakozás, a felkészülés, a reménykedés négyhetes időszaka. Négy ünnepi vasárnap, s egyéb ünnepnapok, szentek névnapjai tartoznak bele. Elterjedt szokás, hogy az emberek adventi koszorúval díszítik otthonukat, hogy ezzel is fokozzák az örömteli várakozást. Minden adventi vasárnap meggyújtanak egy gyertyát. Ez az időszak olyan jeles napokat foglal magába, mint András napja november 30-án, advent kezdetének napja, Borbála napja december 4-én, Miklós napja december 6-án és Luca december 13-án. Az adventi időszakban készülnek a gyerekek a betlehemezésre és egyéb karácsonyi játékok bemutatására.

December 6-a Mikulás napja

Minden gyermek izgatottan várja ezt a napot. December 5-én már szépen sorakoznak az ablakokban a gondosan kitisztított csizmák, cipők. Kis gazdáik izgatottan hallgatóznak, nem hallják-e a Mikulás bácsi szánkójának csilingelését. December 6-a Szent Miklós püspök napja. Mikulás-élményeinket a kisázsiai város, Myra püspökének, a keleti egyház máig legtiszteltebb szentjének köszönhetjük. A 4. században élt. Legendája a bizánci egyházban később a 6. században bontakozott ki, átterjedt Itáliára, majd kultusza a nyugati egyházban is villámgyorsan meghonosodott. Ma minden bizonnyal ő a legnépszerűbb, legismertebb szent az egész világon. A halászok, révészek, vízimolnárok és diákok pártfogójának tekintették. A legenda szerint apja halála után nagy vagyont örökölt, amiből a védteleneket támogatta, segített, akinek tudott. ő maga egyszerűen, szinte szűkölködve élt, de a rászorulókat bőkezűen megsegítette. Miklós püspök különösen a gyerekeket szerette. Kíséretével – az ördöggel, illetve a krampusszal – olyan házakba tért be, ahol kérdezgette, imádkoztatta őket, majd tudásuk, viselkedésük alapján virgácsot vagy ajándékot osztott szét közöttük. Évszázados szokás volt az ilyen és hasonló Miklós-játék. A mai Mikulás-nap megtartása a magyar népszokások között újabban terjedt el, valószínűleg a szomszédos országokból vettük át. Finnországba, ahol a Mikulás lakik, a gyerekek a világ minden tájáról küldenek neki levelet, amire természetesen segítő kezek bevonásával válaszol is.

Ha szeretnél írni a Mikulásnak:
Santa Claus Greeting Center
96930 Artic Circle
Rovaniemi, Finland
www.santagreeting.fi

December 13-a Luca napja

Luca napját a egyház a fényt jelképező szent Luca nevéhez kötötte. A magyar néphit kétféle Lucát ismert: jóságosat és boszorkányosat. Nőknek ezen a napon mindenféle munka tilos volt. Sokféle monda szól arról, hogy járt, aki a tilalmat megszegte. Kővé vált, sajtárba dobták, kemencébe lökték. Rossz tréfákat is őriz ez a nap. Leszedték, elcserélték a kapukat, eltorlaszolták a bejáratokat. Különféle Luca-köszöntők, szokások ismertek. A lucázás, más néven kotyolás ismert népszokás. Vidéken még ma is járják a gyerekek a házakat, és „Luca-luca kitty, kotty” kezdetű köszöntővel kívánnak minden jót a ház népének. Nálunk a népszokás szerint ezen a napon kezdik faragni a Luca-széket. Készítője Luca napjától kezdve minden nap faragott rajta egy kicsit, s csak karácsony estéjére lehetett kész vele. Ezért mondják gyakran: Lassan készül, mint Luca-széke. A hagyomány szerint általában kilencféle fából állították össze. Arra szolgált, hogy segítségével felismerjék a falu boszorkányát. Ha valaki az éjféli misén ráállt a magával vitt Luca-székre, nyomban meglátta, ki a boszorkány. Luca napkor teszik edénybe a karácsonyi búzát is. Naponta öntözik, hogy kizöldüljön. Szép és üde dísze a karácsonyi asztalnak.

December 21-e, Tamás napja

A Tamás görög eredetű név, jelentése: csodálatos. Jézus tanítványának, Tamás apostolnak az emlékünnepe ez a nap. A népnyelv az apostolt „hitetlen” Tamásnak nevezi. Ez a megjelölés onnan ered, hogy az evangélium szerint Tamás kételkedett Jézus feltámadásában. Távol volt, amikor Jézus halála után megjelent a tanítványoknak, és amikor a szemtanúk beszámoltak neki róla, azt mondta, csak akkor hiszi el a történeteket, ha saját szemével győződik meg felőle. Jézus nyolc nap múlva ismét megjelent a tanítványoknak, és ekkor Tamás is jelen volt. Meggyőzvén, hogy valóban keresztre feszített Mesterével áll szemben, visszatért a hite.

December 24-e Ádám és Éva, Karácsony előestéjének napja

Ádám és Éva a Biblia szerint az első emberek voltak a földön. Egy csodálatosan szép kertben, a Paradicsomban éltek. Az Úr Megtiltotta nekik, hogy a kert közepén lévő élet fájának meg a jó és gonosz tudásának a fájáról egyenek, mert meghalnak. Éva azonban leszakított egy almát és megették. Mivel megszegték a tilalmat, az Úr kiűzte őket a Paradicsomból. Azóta bűnhődésként az asszonyok fájdalmak közepette szülik meg gyermeküket, a férfiak pedig arcuk verejtékével keresik meg kenyerüket. Ám Isten később megígérte, hogy elküldi egyszülött fiát, hogy megváltsa az emberiséget az eredendő bűnöktől. Így született meg december 24-ének éjszakáján Betlehemben a kis Jézus.

Jézus születése Lukács Evangéliuma szerint

Abban az időben Augustus római császár rendeletet adott ki, hogy írják össze a földkerekség minden lakóját úgy, hogy mindenkit ott írjanak össze, ahonnan származik. Mindenki elment a maga városába. József, aki Dávid családjából származott, a nemzetség pedig Betlehemből való, elindult várandós feleségével, Máriával, hogy összeírják. Betlehemben azonban sehol sem kaptak szállást, csak egy istállóban, az állatok mellett pihenhettek meg. Mária nagyon fáradt volt. Itt szülte meg elsőszülött fiát, Jézust, akit jászolba fektetett. Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég alatt. Egyszer csak egy angyal jelent meg előttük, az Úr angyala. Nagyon megijedtek. De az angyal így szólt: „Ne féljetek! Mert nagy örömöt adok tudtul néktek és majd az egész népnek. Menjetek Betlehembe, mert megszületett a Megváltó, Jézus. A jel, amiről felismeritek: bepólyálva fekszik egy jászolban.” Akkor a pásztorok gyorsan útra keltek, s meg is találták a szent családot, és elmesélték, mint jövendölt Jézusról az angyal. Amikor Jézus megszületett, váratlanul bölcsek érkeztek napkeletről és érdeklődtek, hol van a zsidók újszülött királya. Heródes király küldte őket, hogy megtudják, hol lehet találni a gyermeket. A bölcseknek nem volt nehéz dolguk, mert egy csillag mutatta az utat nekik. Beléptek a házba és ott találták a gyermeket anyjával, Máriával. Köszöntötték őket, majd átadták ajándékaikat: aranyat, tömjént, mirhát. Az az éjszaka, amelyen Jézus megszületett, a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe lett.

József Attila: Betlehemi királyok

Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
    Lángos csillag állt felettünk,
    gyalog jöttünk, mert siettünk,
    kis juhocska mondta – biztos
    itt lakik a Jézus Krisztus.
        Menyhárt király a nevem.
        Segíts, édes Istenem!

Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
    Úgy hallottuk, megszülettél,
    szegények királya lettél.
    Benéztünk hát kicsit hozzád,
    Üdvösségünk, égi ország!
        Gáspár volnék, afféle
        földi király személye.

Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.
    Főtt kolbászunk mind elfogyott,
    fényes csizmánk is megrogyott,
    hoztunk aranyat hat marékkal,
    tömjént egész vasfazékkal.
        Én vagyok a Boldizsár,
        aki szerecseny király.

Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.
    Hulló könnye záporán át
    alig látja Jézuskáját.
    A sok pásztor mind muzsikál.
    Meg is kéne szoptatni már.
        Kedves három királyok,
        jóéjszakát kívánok!

Prekop Lívia

Kapcsolódó linkek

A Mikulás oldala
A legfrissebb cikkek a rovatban

Bronz a világűrből

Kozák András bronzérmet hozott a XIII. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiáról. Andrásnak ez már a második olimpiai bronzérme ezen a nyáron.

Beszámoló az idei sporttáborról (tanári szemmel)

Idén 9. alkalommal szerveztünk sporttábort Tiszainokán Illés Vanda kolléganőmmel. 38 diákkal utaztunk le a Tisza partjára. A társaságban voltak „kicsik” és „nagyok”, öregdiákok. Voltak első „inokázók” és már rutinos sporttáborozók.

Beszámoló az Álarc mögött tehetséggondozó programról

Az „Álarc mögött” élmény- és alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program célja az volt, hogy olyan tehetséges diákokat fejlesszünk, akik a korábbi években már foglalkoztak szín- és/vagy táncművészettel.

Lovagtábor

Május második hetében zajlott a nyolcadikosoknak szervezett erdei iskola, ahol az évfolyamunk jobban összekovácsolódhatott, illetve középkori témakörű feladatokat végeztünk el. Ilyen volt például a lányoknak a ruhavarrás és a fiúknak a batyukészítés (amiket teljesen saját kezűleg, korhűen készítettünk el), a fakardozások és egy lovagkori előadás, ahol megismerkedhettünk a középkori lovagi fegyverzettel.

Gyermeknap

„A gyermekeknek biztonságra, védelemre, szeretetre és megbecsülésre van szükségük. Arra, hogy engedjük őket létezni, és gyönyörködjünk abban, ahogy személyiségük kibontakozik. Aki jót akar tenni valaki mással, apró részletekben kell tennie.” – írta William Blake majd kétszáz évvel ezelőtt. Ma sem kell mást tennünk, most is kínálkozik rá lehetőség és alkalom.

MERIDIÁN – az apáczaisok hírportálja
KÖZÖSSÉGI OLDALAINK:

 Facebook
 Twitter
 Instagram
 YouTube
ALMA MATER:


Impresszum | Médiaajánlat | Jogok | Adatvédelem | Technikai háttér
2002-2019 MERIDIÁN. Minden jog fenntartva. A weboldal tartalmának másodközlése, felhasználása csak a készítők engedélyével lehetséges.