Közösségi szolgálat

Ezen oldal internetes címe:
http://meridian.apaczai.elte.hu/kozossegiszolgalat

Utolsó frissítés: 2016. március 17.

Közösségi szolgálati napló

Tájékoztató a közösségi szolgálatról

2016. január 1-jétől kötelező érettségi előfeltétel iskolai közösségi szolgálat keretében 50 órát teljesíteni. Az 50 órát 9-11. osztály között arányosan elosztva kell elvégezni, de ettől az iskola a szülő kérésére eltekinthet. Lehet az 50 órát több projekt keretében, több év alatt vagy egy több éven keresztül zajló nagy projekt keretében teljesíteni.

A közösségi munkát különböző helyeken lehet teljesíteni:

1.) Az iskolában szervezett keretek között, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenységként.

2.) Különböző szervezeteknél: egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelemi, polgári és katasztrófavédelmi, közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel. A fogadó külső szervezet nem lehet érdekvédelmi, képviseleti vagy politikai szervezet, amely különben fogadhat önkénteseket. Üzleti jellegű tevékenység, haszonszerzés nem lehet része a közösségi szolgálati tevékenységnek. Arra is figyelemmel kell lenni, hogy a közösségi szolgálat a kölcsönösség elvén alapul, a segítő és a segített közötti kapcsolaton, ebből eredően nem számítható be pusztán az adománygyűjtés, különösen akkor nem, ha az pénzbeli.

Külső szervezetet kereshet az iskola, és egyénileg a diák és/vagy a szülő is.

Mivel a tavalyi tanévben nagyon sok tanuló keresett magának önállóan helyet, ahol az önkéntes munka egy részét elvégezheti, ezért az iskola vezetősége úgy döntött, hogy egy-egy tanuló miatt nem kötünk megállapodási szerződést. Számunkra ez ilyen mennyiségben követhetetlen, és valójában nincs is együttműködés az iskola és az adott intézmény vagy szervezet között. Ilyen esetben csak a jelentkezési lapot kell leadni az iskolában, hogy lássuk, hol és hány órában végzi a gyerek a közösségi munkát, és hogy a szülő is tud-e róla. A fogadó intézménybe csak a szolgálati naplót viszi magával, ezen kell igazolni a munka elvégzését.

A közösségi szolgálatra fordítható időkeretről és a tevékenységek típusáról a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény az alábbiakban rendelkezik:

5. § (1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését.
(2) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet.
(3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.
(4) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg
a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát,
b) tanítási időben a heti hat órát és
ba) tanítási napon a napi két órát.
bb) tanítási napon kívül a napi három órát.
(5) A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti tizennyolc órát.
(6) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani.

További információk az alábbi oldalon találhatók: http://www.kozossegi.ofi.hu

Hasznos linkek

http://www.kozossegi.ofi.hu
http://khgyogyvarazs.hu
http://skanzen.hu/?fm=article&id=611
http://onkentes.szepmuveszeti.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=41
http://www.mtvsz.hu/onkentesseg

Ajánlatok

Közösségi munka csütörtökönként a gépteremben (jelentkezés a cikkben leírtak szerint a tanév folyamán bármikor)
Szentendrei Skanzen tájékoztató (Word dokumentum)
Segítő Kezek tájékoztató (PDF dokumentum)
Segítő Kezek nyilatkozat (Word dokumentum)
MikulásGyár (Word dokumentum)

Letöltések

Tanulói jelentkezési lap (Word dokumentum)
Közösségi szolgálati napló (PDF dokumentum)

MERIDIÁN – az apáczaisok hírportálja
KÖZÖSSÉGI OLDALAINK:

 Facebook
 Twitter
 Instagram
 YouTube
ALMA MATER:


Impresszum | Médiaajánlat | Jogok | Adatvédelem | Technikai háttér
2002-2020 MERIDIÁN. Minden jog fenntartva. A weboldal tartalmának másodközlése, felhasználása csak a készítők engedélyével lehetséges.